Idei Alegerile europene

Oferiți o Constituție democratică Uniunii Europene

În acest document, Mişcarea europeană în Italia şi reţeaua Academic Agora Europe arată “zece priorităţi pentru o Europă unită, democratică şi integrantă, ca instrument de pace într-o lume globalizată”, în vederea alegerilor europene.

Publicat pe 21 martie 2019 la 13:04

Este vorba, subliniază autorii, de o contribuţie “pentru ca scrisoarea lui Emmanuel Macron către cetăţenii europeni să se fondeze pe un proiect, o metodă şi o agendă eficiente şi democratice” şi de un răspuns la “viziunea preşedintelui Uniunii Creştin-Democrate germane, Annegret Kramp-Karrenbauer, care propune să revină la Europa medievală a statelor-naţiune, fără importanţă într-o lume globalizată”, o “alternativă europeană cu suveranităţi împărţite, guvernate democratic, faţă de anarhia ‘internaţionalei suveraniste’.”

Țările care au promovat inițial și apoi au împărtășit procesul european de integrare au ajutat la transformarea celei mai mari părți a Europei dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii, datorită reconcilierii dintre popoare divizate de secole de conflict, dezvoltării democrației și apărării drepturilor fundamentale. Astfel, procesul european de integrare a devenit singura modalitate de a guverna interdependențele într-o lume globalizată și de a oferi oportunități altfel inexistente în cadrul dimensiunilor naționale limitate.

Pentru a consolida și dezvolta rolul pacificator al UE pe plan mondial și, în același timp, a consolida dimensiunea sa democratică, alegerile europene din 23-26 mai trebuie să fie ocazia istorică pentru a face tranziția la un sistem federal, singurul sistem care ar permite cetățenilor europeni să-și recâștige suveranitatea deplină, să-și apere interesele și să contribuie la construirea unei societăți internaționale mai echitabile și mai drepte.
Din aceste motive, solicităm o participare largă la alegeri și prezentăm partidelor europene următoarele zece priorități pentru următoarea legislatură europeană:

 1. Solicităm partidelor europene - și partidelor naționale din țările din zona euro care au acceptat să participe la aceasta - să își asume un angajament clar în programele lor de a elabora Constituția unei viitoare comunități federale (Republica Europeană) în Parlamentul nou ales printr-un referendum paneuropean. Mergând astfel din nou, pe calea trasată pentru prima dată în 1984 de către primul Parlament cu „Proiectul de Tratat de instituire a Uniunii Europene” (Proiectul Spinelli).

  Newsletter în limba română
 2. Subliniem că procesul european de integrare - născut pentru a răspunde la naționalism, la ignorarea demnității umane, la rasism, la ororile holocaustului și antisemitismului - se întemeiază din aceste motive esențiale pe valorile statului de drept: supremația legii, egalitate și nediscriminare, pluralismul informației, separarea puterilor, drepturile fundamentale și principiile democratice, respectarea deplină a egalității de șanse. În acest spirit, este necesar să se elimine obstacolele care împiedică respectarea acestor valori, să protejeze și să consolideze diversitatea culturală în cadrul instituțional al guvernelor pe mai multe niveluri care caracterizează UE.

 3. Susținem necesitatea urgentă a unei Politici europene în materie de migrație pentru a garanta dreptul la azil, primirea solicitanților de azil și respectarea demnității celor care fug de conflicte, de persecuții, de catastrofe de mediu și de alte tipuri de dezastre. Politica europeană privind migrația trebuie să fie însoțită de un sprijin european pentru politicile de incluziune; acestea vor obliga toate statele membre și vor angaja orașele și regiunile să construiască solidaritatea pornind de la comunitățile locale. Cooperarea cu Uniunea Africană și Liga Arabă ar trebui reînnoită și consolidată prin promovarea unui adevărat plan european de investiții în colaborare cu agențiile specializate ale Națiunilor Unite; prin gestionarea fluxurilor de migrație cu măsuri și instrumente supranaționale; prin crearea coridoarelor umanitare pentru solicitanții de azil și a canalelor legale de imigrație legală.

 4. Este necesar ca UE și politica sa industrială, tehnologică, științifică, agricolă și de coeziune teritorială să fie un model de transformare ecologică, făcând-o treptat independentă de energiile fosile, implementând pe deplin obiectivele Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă și Acordurile de la Paris privind lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru a pune în aplicare Agenda 2030. În același timp, trebuie să abordăm problemele legate de digitalizare și de folosirea inteligenței artificiale în cadrul societății 4.0, care ar putea avea efecte devastatoare dacă nu sunt tratate în mod conștient, în special în ceea ce privește noile modele de producție și noile norme fiscale.

 5. Solicităm asigurarea securității externe printr-o veritabilă Politică externă unică europeană, care trebuie să includă o strategie de apărare, un control european efectiv asupra vânzărilor de arme de către statele membre și acțiuni concertate pentru o reducere reciprocă și echilibrată a forțelor militare și armamentului din lume; politica externă unică se bazează pe o voce unică a UE în cadrul forumurilor internaționale și pe votul majoritar în cadrul Consiliului.

 6. Sunt necesare politici și măsuri europene pentru a asigura securitatea internă a cetățenilor pentru a crea o dimensiune europeană în lupta împotriva criminalității transnaționale organizate, a corupției și a terorismului, punând bazele unei legi penale europene, consolidând competențele Parchetului European și creând o agenție comună de informații, cu respectarea deplină a prerogativelor Parlamentului European și ale parlamentelor naționale.

 7. Este nevoie urgentă de a adopta politici și măsuri europene pentru depășirea instrumentelor economice și financiare introduse în UE de la începutul crizei, eradicarea sărăciei, reducerea inegalităților dintre generații și regiuni - acordând o atenție deosebită zonelor interne dezavantajate al căror progres trebuie promovat, crearea unei bunăstări europene printr-un plan european și o piață unică europeană a forței de muncă în contextul unui pact social, făcând ocuparea forței de muncă principalul obiectiv al Uniunii Europene. Este necesară aplicarea integrală și obligatorie a principiilor „pilonului social” adoptat în Gothenburg prin instrumente de reglementare și politice și crearea condițiilor pentru un dialog social reînnoit ca element definitoriu al democrației economice și ca instrument pentru definirea cadrelor comune de participare a lucrătorilor în managementul companiilor.

 8. Este esențial ca UEM să aibă un guvern politic și economic real și un buget adecvat bazat pe capacitatea fiscală autonomă prin forme de impozitare europeană care să afecteze în principal consumul de CO2 și cel dăunător din punct de vedere social, pentru a depăși diferența dintre politica monetară supranațională și politicile economice și sociale în mare parte naționale, să respecte principiul conform căruia euro este moneda întregii UE și să creeze instrumentele politice și financiare pentru a asigura prosperitatea comună. În acest context, ar trebui să se consolideze protecția pieței unice și a consumatorilor europeni, să se reînnoiască și să se dezvolte o politică europeană pentru întreprinzătorii mici și mijlocii, care să faciliteze accesul tinerilor și femeilor, asigurând independența autorității antitrust europene și a autorităților naționale antitrust . De asemenea, este necesar să se adapteze punerea în aplicare a normelor de concurență și a ajutoarelor de stat, care trebuie să fie europene, la noile realități ale economiei globale. În acest context, o reformă a acestei politici pare necesară pentru a încuraja formarea campionilor industriali europeni atunci când este cazul și în sectoare strategice.

 9. Solicităm adoptarea unui buget anual al UE cu o proiecție de cinci ani, bazată pe cheltuieli și colectări de taxe autonome, fără a crește povara fiscală a cetățenilor europeni. Noi politici și instrumente de datorie europene sunt necesare pentru a finanța furnizarea de bunuri publice europene, investiții pe termen lung, corporale și necorporale, cercetare și inovare în domeniul cercetării europene, transformarea ecologică a economiei și dezvoltarea durabilă. În cadrul Uniunii Europene fiscale și pentru a finanța bugetul european, impozitarea profiturilor monopolurilor digitale și a tranzacțiilor financiare, precum și a formelor europene în privința taxelor de vârf trebuie să fie puse în aplicare, combătând, în același timp, evaziunea fiscală, evitarea taxelor și fenomenul paradisurilor fiscale.

 10. Solicităm o adevărată cetățenie federală, ca parte a unei democrații parlamentare europene reprezentative și participative, cu un nucleu comun al drepturilor individuale și colective, întărite prin aderarea la Convenția europeană pentru drepturile omului și libertățile fundamentale și la Carta socială revizuită de la Torino. Solicităm ca studiul educației civice europene să fie obligatoriu în școlile de toate nivelurile, acordându-se o atenție deosebită Cartei drepturilor fundamentale, Tratatelor și viitoarei Constituții europene, dezvoltând astfel un model de școală primară și secundară care prețuiește identitățile comune ale civilizației europene, împreună cu studiile lingvistice. Solicităm introducerea studiului elementelor esențiale ale dreptului european în toate facultățile și un drept efectiv la informare europeană prin intermediul programelor de radio și televiziune pentru un studiu aprofundat și dezbateri asupra politicilor și activităților instituțiilor europene.

Faceți clic aici, pentru a vă alătura.

Die Unterzeichner

Europäer mobilisiert

CONSIGLIO DI PRESIDENZA MOVIMENTO EUROPEO: DASTOLI Pier Virgilio ARGENZIANO Antonio AULETTA ARMENISE Giampiero BAGELLA Michele BRACCIALI Matteo CAPPELLINI Claudio CASINI Pier Ferdinando CESARETTI Leonardo DELLA SETA Roberto EL HOUSSI Leila FELISINI Daniela FERRUTA Ugo GABAGLIO Emilio GOZI Sandro LEONE Claudio LILLI VENTURINI Marina MADERLONI Claudio MAJOCCHI Alberto MARRA Salvatore MARSEGLIA Silvano MASINI Fabio MATTINA Vincenzo MILIA Stefano MURONI Rossella OCMIN Liliana PANIZZI Gabriele PARIETTI Carlo PISTONE Sergio QUARTAPELLE PROCOPIO Lia SOMMELLA Roberto TEODOSI Nicoletta VOTTA Mariano ASSEMBLEA MOVIMENTO EUROPEO: ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani AEDE - Associazione Europea degli Insegnanti AGE - Associazione Giornalisti Europei AICCRE - Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa ALFARANO Nicola ANDE - Associazione Nazionale Donne Elettrici BALDASSARRI Mario BARBETTA Marco CASTALDI Roberto CECCHI Claudio CEREMIGNA Monica CIDONE Vittorio CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori CITTADINANZATTIVA Collegamento Italiano Lotta alla Povertà - EAPN Italia D’ALESSANDRO Alberto DORINODavide EUROPA ECOLOGIA GARAVINI Laura GHIDINI Gustavo GRAZIANI Carlo Alberto LA NUOVA EUROPA MANNI Laura MARITATI Alberto MELANI Maurizio MOLLO Franco MORO Domenico ORLANDINI Guido ORTIS Alessandro ORTOLEVA Sergio PALEA Roberto PALMIERI Stefano PALUMBO Vincenzo PARUOLO Silvana PASCUCCI Alessio - Sindaco di Cerveteri (RM) PELLEGRINI Fabio PILONI Alessandra QUAGGIA Daniela RADICALI ITALIANI RIMONDI Silvia RIZZUTI Domenico RUSSO Vincenzo VETRITTO Giovanni ZANETTI Lamberto ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI: ANCL Catania Sponsor ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI UMANI ASSOCIAZIONE PER L'EUROPA DI VENTOTENE CATTEDRA “ALTIERO SPINELLI” (Buenos Aires) CIFE - Centro Italiano di Formazione Europea DEMOCRACIA GLOBAL DEMOCRACY INTERNATIONAL EUROPE DIRECT TRENTINO GFE - Gioventù Federalista Europea GFE Firenze ISESP - Istituto Superiore Europeo di Studi Politici - CDE Catania ITALIA IN COMUNE - FELTRE (BL) ITALIA IN COMUNE - SICILIA MFE Firenze MFE Ravenna MFE Taranto MFE Viterbo PIÙ EUROPA - PROVINCIA GRANADA SUMMER SCHOOL NUORO HANNO CONDIVISO: A. CHABIB Abramo ALDECOA LUZÁRRAGA Francisco ALEIFERIS Dimitris BALLANGÉ Alienor BARTHALAY Bernard BOURGUIGNON François BRAUD Maurice CARNERO Carlos COSTANTINESCU Virginia DELIÈGE Denise GENN Dan GIRAUD Jean-Guy GRAHN Ralf GUÉROT Ulrike HAEGGMAN Johan IGLESIAS Fernando A. KURAS Wioletta MARHOLD Hartmut MORITZ Hervé ORSAT Noël SANDI Paulina SEBE Mihai SHACKLETON Michael SHIKOVA Ingrid STASSEN Nicolas STRAMARE Raymond-Roger - Sindaco di Saint Alban (Regione Occitania) TOULEMON Robert VANCIC Daniela VEGA Jose Manuel ZICHY Michael

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Susţineţi jurnalismul european independent

Democraţia europeană are nevoie de publicaţii independente. Voxeurop are nevoie de dumneavoastră. Alăturaţi-vă comunităţii noastre!

Pe același subiect