Ukazatelé ve městě Bratunac, Bosna-Hercegovina (Foto: Steffen Emrich)

Bosenští muslimové se EU nelíbí

Od prvního ledna příštího roku budou bosenští občané spolu s kosovskými jedinými příslušníky bývalé Jugoslávie, kteří budou potřebovat ke vstupu do Evropské unie vízum. Podle sarajevského deníku Dani se jedná o diskriminační nařízení.

Zveřejněno dne 3 září 2009 v 11:43
Ukazatelé ve městě Bratunac, Bosna-Hercegovina (Foto: Steffen Emrich)

Volný pohyb je jedním ze základních kritérií umožňujících testovat princip rovnosti obyvatel, na kterém spočívá Evropa a západní svět. Pokud jde o občany Bosny a Hercegoviny, ti se denně na hranicích s Evropou setkávají s tím nejneevropštějším a nejcyničtějším vzkazem, jaký může být: vy nejste rovni ostatním.

Z pohledu evropské administrativy stojí za touto nerovností bosenský pas: žádné vízum, žádný vstup do Evropy. Logika evropské diplomacie je stejně tak jednoduchá, jako nelítostná. K tomu, aby občané země byli zbaveni vízové povinnosti, musí stát splnit určité podmínky: jednotný systém kontroly hranic, bezpečnost osobních údajů a autentičnost občanských průkazů, zavedení biometrických pasů atd. Srbsko, Makedonie a Montenegro všechny tyto podmínky ve velmi brzké době splní, což stále neplatí pro Bosnu a Hercegovinu, Kosovo a Albánii.

Protievropské pocity

Ve vztazích mezi Bosnou a Hercegovinou a Evropskou unií existuje jeden velký paradox. V záležitosti víz nás evropská byrokracie posuzuje stejně jako ostatní „normální“ státy (být „normálním státem“ je mimochodem naším snem) a zároveň nás vystavuje, ať už vědomě či nikoliv, krutému politickému daltonismu. Tím, že hlásá rovné principy pro všechny, vlastně propaguje nejtvrdší formu etnické nerovnosti a posiluje u části populace antievropské cítění.

Newsletter v češtině

Z hlediska bolestné etnické reality naší země se tento problém projevuje v jasných a banálních závěrech: zatímco bosenští Chorvaté mají právo na pas chorvatského státu, a mohou tak už dlouho ve styku s EU využívat bezvízového režimu, muslimští Srbové a Bosňané nemají na stejný režim nárok a jsou odkázáni probíjet se nekonečnými, ponižujícími a drahými procedurami na přepážkách evropských ambasád. Díky zrušení vízové povinnosti se Srbskem, k němuž by mělo dojít 1. ledna 2010, budou moci stejný režim, jako mají Chorvaté, využívat i Srbové.

Vyjímka pro politiky

Diskriminační režim tak bude platit už jen pro bosenské muslimy, čímž docházíme k extrémní formě orwellovské absurdity: instituce, která si říká evropská, vysílá směrem k početné skupině Bosňanů nebezpečnou zprávu: nejste si s ostatními rovni kvůli vaší etnické příslušnosti.

Krutá necitelnost Evropy by však neměla zakrývat či omlouvat zločinnou nečinnost bosenských institucí. Existuje tu totiž etnicky smíšená, ale pokud jde o hájení vlastních zájmů a privilegií velice monolitická skupina, která problémy s vízy nemá, a tou jsou politici různého etnického původu, kteří si svobodně cestují zásluhou diplomatickému pasu. To z velké části vysvětluje nečinnost státních institucí v záležitosti liberalizace vízového režimu pro běžné občany.

Rozšíření EU

Z Bosny do Evropy cesta dlouhá

Vláda v Sarajevu se rozhodla změnit současné pasy a zavést cestovní doklady s biometrickými údaji, jak je tomu ve státech Evropské unie. Bosenští občané žijící v zahraničí, kteří své pasy poslali do Sarajeva na výměnu, si je také musí vyzvednout… „v pěti evropských městech, které ministerstvo zahraničích věcí v nejbližší době určí,“ poznamenává v listu El Periódico de Catalunya bosenský novinář Boban Minić. „Pro ty, kteří žijí ve Španělsku, to zřejmě bude Brusel, od Barcelony vzdálený 1 500 kilometrů. Ale nikdo nám ještě nevysvětlil, jak se vydat do Belgie a zpět do Španělska bez pasu.“ Stejně tak, „i pro podání žádosti o získání občanství země pobytu potřebují Bosňáci pas.“ Bosna ostatně nemá k paradoxům daleko, dodává Minić: „jakožto protektorát s Vysokým představitelem a jeho vměšováním, Bosna do EU ani vstoupit nemůže. Ale evropští představitelé jsou toho názoru, že bez dotyčného představitele a mezinárodních organizací by se země opět ponořila do chaosu.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma