Vodík, plyn, který neuvolňuje CO2, mísí obyvatelé nizozemského ostrova Ameland se zemním plynem. Čím více se ho do plynu přidá, tím více se sníží emise skleníkového plynu. Tento alternativní způsob využití energie je součástí projektu, který se snaží o energetickou autonomii ostrova. Podle vedoucího tohoto projektu Alberta van der Meera byly o takovém mísení napsány stohy vědeckých prací, ale nikdo ještě neprovedl skutečné pokusy.

Van der Meer, zaměstnanec energetické firmy Eneco, otevírá dvířka jednoho ze zelených kontejnerů s vodíkem. „Především se jedná o vodík vyrobený při dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje. Navíc potřebná elektrická energie pochází ze solárních panelů. Fungujeme od roku 2007, nyní jsme už na 15 % obsahu příměsi a bez problému bychom mohli jít až 20%.

Testovací vybavení na Amelandském ostrově tvoří sporáky a topné kotle umístěné ve čtrnácti bytových jednotkách naproti zeleným kontejnerům. Tento malý bytový komplex byl odpojen od plynové rozvodné sítě a zvláštním vedením pak spojen s kontejnery.

Wim van Hijum na své prosluněné zahrádce popíjí kávu. Je jedním z obyvatel, kteří se účastní experimentu s touto novou směsí. „Je zapotřebí jít s dobou. Nebo snad ne? Pravidelně sem chodí kontrolovat, zda je vše v pořádku, ale já s ničím problém nemám.” Uvnitř ukazuje svůj sporák. „Žádný rozdíl, nebo snad ano?“ Na kuchyňské stěně je umístěn malý měřič, který dohlíží na to, zda se v domě neuvolňují nechtěné plyny. „Pokud připravujeme pokrm s vínem, tak ten přístroj začne pronikavě pískat, protože reaguje na alkohol.” Podle tiskové mluvčí společnosti Eneco Saskie Streekstry je to kvůli přítomnosti metanolu v alkoholu. „Ten přístroj je velmi citlivý.”

Během rozhovoru uvede Van Hijum ještě jednu překvapivou věc. „Na této směsi zemního plynu a vodíku se rychleji vaří. Vejce a brambory se tak uvaří o několik minut dříve. Funguje to trochu jako papiňák.

Pokusy s vodíkem prováděné firmou Eneco ve spolupráci s plynařskou společností Gasterra jsou součástí projektu, který má učinit ostrov Ameland do roku 2020 soběstačným z hlediska zdrojů energie a vody. Nedávno bylo v komunitních centrech nainstalováno pět vysoce výkonných kotlů. Každý z nich je vybaven malým motorem, který dokáže přeměnit zbytkové teplo v elektrickou energii. Do konce roku hodlá Eneco nainstalovat na Amelandu tento typ kotlů do 25 nájemních bytových jednotek a 75 bytů a domů v osobním vlastnictví. Kromě toho se studuje i možnost výstavby biofermentoru, díky kterému by se mohl recyklovat hnůj a ostatní odpady a vzniklý plyn tak dodávat do plynové rozvodné sítě.

Dosáhnout do roku 2020 energetické nezávislosti mají za cíl všechny Waddenské ostrovy. Ale Ameland má pořádný náskok, prohlašuje Sicco Boorsma, vedoucí projektu Obnovitelnost na Waddenských ostrovech. „Ameland udržuje kontakty s velkými plynařskými společnostmi už dlouho, protože plyn se nachází všude kolem ostrova.“

Obyvatelé se ke všem našim experimentům a projektům přidali už od počátku. „Byla to jedna z našich podmínek,“ prohlašuje Nico Oud, radní zodpovědný za životní prostředí. „Tímto způsobem probíhají diskuze, například ohledně větrných elektráren, velmi dobře. Lidé se obávají určitého vizuálního znečištění a negativního dopadu, který by to mohlo mít na cestovní ruch. A tak jdeme spíše cestou malých větrných elektráren, i když mají nižší výkonnost. To samé platí i pro fotovoltaické články (velkoplošná polovodičová součástka schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii) : nemůžeme je dát kamkoliv, neboť často se jedná o chráněná venkovská místa. Své slovo mají též naši obchodníci. Hotely s termálními čerpadly a svítidla s LED žárovkami, bazény, kde se teplota vody využívá k tvorbě vlnobití. To vše je velmi zajímavé.”

Šéf projektu Wadden Sicco Boorsma uvádí, že stejné nadšení panuje i na ostatních ostrovech. „Je to koncept, který odpovídá mentalitě ostrovanů, kteří si rádi vše zařizují sami. Waddenské ostrovy navíc nabízejí i jiné příležitosti k výrobě obnovitelné energie. Je zde více slunce i větru než kdekoliv jinde v zemi. Také se dají využít mořské proudy i energie vln.”