Podpořte nezávislou a BEZPLATNOU evropskou žurnalistiku – přispějte na VoxEurop.

Rio +20: Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj – Patrick Chappatte
International New York Times (Paříž)

Brazilská prezidentka Dilma Roussefová: „Zdroje Země nejsou nevyčerpatelné!“

Evropa: „…naše také ne.“

V Riu de Janeiru se 20. června – po dvaceti letech – uskutečnilčtvrtý Summit Země. Mezi 50 000 účastníky byla stovka hlav států i vlád a zástupci nevládních organizací. Zejména z důvodů hospodářské krize došlo ke snížení ambicí summitu. Do závěrečné deklarace se nedostalo vytvoření Světové organizace pro životní prostředí a přechodu k zelené ekonomice ani mezinárodní vody. Naopak obsahuje návrh na posílení Programu OSN na ochranu životního prostředí a schválení definice cílů trvale udržitelného rozvoje do roku 2015.