Cover

Čekání na Merkelovou: proč Německo nechce vést,“ hlásá titulek na obálce časopisu Newsweek. Podle amerického týdeníku současné krize v Evropě „zoufale volá po opravdovém vedení“ a ptá se, proč se německá kancléřka Angela Merkelová zdráhá do mocenského vakua vstoupit. „Všechny oči“ jsou upřeny na Merkelovou, která má pověst ženy konsenzu a zároveň stojí v čele největší a nejbohatší ekonomiky kontinentu. Avšak ani Merkelová ani Německo „neoplývají chutí se vůdčí role ujmout.“ Od sjednocení se země stala „nasycenou a do sebe zahleděnou mocností“ a Merkelová se stala nejpopulárnějším politikem od Druhé světové války jen díky odmítání reforem. Avšak 44% vývozu Německa závisí na sousedech z eurozóny a země má navíc stárnoucí a slábnoucí pracovní sílu. Aby se Německu dařilo i v 21. století, tak bude „zapotřebí překonat mocné politické a kulturní síly, které více než v jiných zemích, lpí na statu quo doma i v zahraničí.