Právo na azyl : Řecký azylový systém v troskách

28 říjen 2010 – Presseurop Die Presse

„Zákaz mučení porušen, vyhoštění zastaveno,“ hlásá titulek listu Die Presse po vyhlášení rozsudku rakouského ústavního soudu o zastavení procesu vyhoštění rodiny afghánských uprchlíků do Řecka. Řecko už není schopné zajistit azylovou proceduru a nemůže být považováno za „bezpečný přechodný stát“, domnívá se soud. Toto rozhodnutí je v Rakousku první svého druhu, ale v jiných evropských státech už bylo přijato, dodává Der Standard. „Učinila tak již Velká Británie. Činí tak i Nizozemí. Stejně tak Belgie, Norsko a Dánsko. Těchto pět členských států Rady Evropy se drží požadavků Evropského soudu pro lidská práva a odmítají se řídit nařízením Dublin II*, podle kterého musí žadatel o azyl vyčkat na ukončení řízení o udělení azylu v zemi, ve které do Evropské unie vstoupil,“* dodává vídeňský deník.

V Řecku se azylový systém zhroutil, domnívá se odborník OSN na lidská práva. Uprchlíkům bez ohledu na jejich věk hrozí, že stráví 6 měsíců za mřížemi. Podmínky v táborech jsou nelidské a představují smrtelné ohrožení. Soudní systém je přetížený a uprchlíky nutí čekat několik měsíců v dlouhých frontách. „Azylová krize v Řecku se stává zkouškou pro celou EU,“ domnívá se list Standard. Sedmadvacítka totiž musí nalézt mechanismus, který by systém Dublin II „zlidštil“. Německý ústavní soud začal 28. října zkoumat, zda má Berlín právo automaticky a bez zvláštního projednání vyhošťovat uprchlíky do ostatních států EU. Od roku 2009 soud v Karlsruhe zastavil vyhošťování do Řecka 13 případech, a německé správní soudy ve více než 300 případů. Rozhodnutí se očekává v roce 2011.

Factual or translation error? Tell us.