Nápady Vyžádejte si evropskou odpověď na hrozbu koronaviry

Evropa svou reakcí na hrozbu koronaviru může dokázat, že EU je opravdovým společenstvím se sdílenou budoucností

V této otevřené výzvě skupina evropských akademiků, politiků, odborníků a občanů požaduje, aby orgány EU a členské státy provedly řadu naléhavých kroků, které by umožnily řešit současnou pandemii COVID-19 na evropské úrovni.

Zveřejněno dne 16 března 2020 v 08:10

Evropa svou reakcí na hrozbu koronaviru může dokázat, že EU je opravdovým společenstvím se sdílenou budoucností My, občané Evropy, si uvědomujeme, že covid-19 je naší společnou hrozbou. Jednu zemi sice může zasáhnoutdříve a jiné později, ve výsledku ale poškodí nás všechny a její dopad na naše každodenní životy a ekonomiky se může podobat dopadům války.

My, občané Evropy,se této hrozby obáváme. Navíc nás děsí nesouladná, sobecká a sebedestruktivní krátkozrakost nekoordinovaných národníchreakcí spolu s nedostatečnouprozíravostínašich národních lídrů, kteří předstírají, že nevědí, že naše vzájemná provázanost vyžaduje jednotnou evropskou odpověď vpodobě přísných opatřeních vedoucích komezení pandemie a vpodobě celoevropského plánu, který poté restartuje evropskou ekonomiku.

My, občané Evropy, odsuzujeme, že EU je ve své současné podobě nedokončenou Res Publicou bez potřebných nástrojů a jen schabými kompetencemi, které jízabraňují postavit se této hrozbě. Vítáme včasné rozhodnutí Evropské komise poskytnout 25 miliard eura finanční flexibilitu ve snaze podpořit Evropu vboji proti této hrozbě. Více sice zřejměnení vjejích silách, rozhodně tovšaknení dost.

Vyzýváme Evropskou komisi aEvropský parlament, aby navrhly, a národní vlády, aby následně přijaly(první příležitostí bude jednání skupiny Eurogroup 16. března následované mimořádnou Evropskou radou) následující opatření, a to i za pomoci tzv. pasarely zakotvené vLisabonské smlouvě a zjednodušenéhopostupu přijímání změn Smlouvy:

Newsletter v češtině
  1. Zařadit oblast veřejného zdraví a boje proti epidemiím mezi sdílené pravomoci EU, učinit je předmětem běžného legislativního procesu a poskytnout Komisi mimořádnou pravomoc koordinovat reakci na epidemii, stejně jako by to měly dělat federální vlády.

  2. Rozšířit Evropský stabilizační mechanismu tak, aby mohl poskytnout finance naokamžité posílení evropských a národních zdravotnických systémůvboji proti pandemiím, které ohrožují jak životy Evropanů, tak i ekonomickou a finanční stabilitu EU.

  3. Ukončit povinné opatření rozpočtové stability EU a vytvořit bezpečná aktiva EU, která by financovala celounijní plán na podporu ekonomického oživení a sociální kohezeběhem krizové situace,i po ní.

  4. Přesunout fiskální otázky do oblasti běžné legislativní procedury a poskytnout EU fiskální pravomoci kvytvoření nových vlastních zdrojů, jakými je například uhlíková daň (uhlíkové tarify), digitální daňčidaň zfinančních transakcí, které budou financovat rozpočet EU (případně rozpočtový nástroj eurozóny, pokud dojde kdohodě pouze na úrovni členů eurozóny).

  5. Okamžitě schválit nový víceletý finanční rámec sobjememvminimální výši 1,3 % unijního HDP, tedy vsouladu spožadavkem Evropského parlamentu,a na základě současnéstruktury financování rozpočtu. Součástí by mělo být opatření vedoucí k dosažení 2 % nových vlastních zdrojů rozpočtu a zajištění klíčových celoevropských veřejných statků.

  6. Plánovanou Konferenci o budoucnosti EU proměnit vevropskou úmluvu, kterápovede kvytvoření nového ústavního paktu mezi občany EU a členskými státy.

My, občané Evropy, věříme,žetato chvíle je pro EU rozhodující. Způsob, jakým lidé EU vnímají, bude vnásledujících letech založenprávě na tom, jak EU odpoví na tuto krizi. Je čas ukázat, že EU je společenstvím hodnot se společným osudem aže je záchranným lanem pro občany a členské státy vtomto turbulentním globalizovaném světě plném politických, ekonomických a zdravotních hrozeb.

Nastal čas přijmout společné kroky apřekonat strach. Nastal čas evropské jednoty, nikoli národního rozdělení. Všichni občané mají možnost podepsat tuto výzvu, která je dostupná vmnoha jazycích na.Za výzvou stojí filozofové Roberto Castaldi aDaniel Innerarity, podepsalo jijiž více než 400 osobností zakademické sféry, občanské společnosti, byznysua institucí po celé EU, a dokonce i ze zemí mimo EU.

Mezi signatáři jsou i nejvýznamnější evropští vědci a osobnosti občanské společnosti, kterésehrávají důležité role vinstitucích. Je mezi nimi i bývalý předseda Evropského parlamentu, eurokomisaři, ministři, centrální bankéři, členové Evropského parlamentu a národních parlamentů atd. Zde je předběžný seznam:

Gian-Paolo Accardo, journalist, co-founder of Voxeurop; Alberto Alemanno, École des Hautes Études Commerciales (HEC) Paris; Founder and Director, the Good Lobby; Catherine André, journalist, co-founder of Voxeurop; Daniele Archibugi, Acting Director, IRPPS - Italian National Research Council; Enrique Baron Crespo, Chair Jean Monnet ad personam, Former President European Parliament;Brando Benifei, Member of the European Parliament, Head of the Italian delegation in the Socialist and Democrat Group, Board of the Spinelli Group; Vítor Bento, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Universidade de Lisboa; former Director of the Foreign Department of the Portuguese Central Bank; former General Director of Treasury, President of Junta de Crédito Público and member of the European Monetary Committe; Tito Boeri, President Triennale di Milano; Full professor Urbanistica Politecnico di Milano; Pierre Brunet, Directeur du Département des Masters de Droit public de l'Ecole de droit de la Sorbonne; Maria Chiara Carrozza, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, former Rector, former Italian Minister of Education, University and Research; Innocenzo Cipolletta, President Assonime, former director general of Confindustria (Association of Italian Business); Carlos Closa, European University Institute, former Director of the European, Transnational and Global Governance research area; former Deputy Director at the Centre for Political and Constitutional Studies (CEPC) in Madrid, and member of the Venice Commission for Democracy through Law of the Council of Europe; Anna Diamantopoulou, President To Diktio, former Greek Minister and European Commissioner; Rafał Dymek, President Polska Fundacja Robert Schuman; Sergio Fabbrini, Director School of Government at Luiss University; Piero Fassino, President Centro Studi di Politica Internazionale, Vice President Foreign Affairs Committe of the Chamber of Deputies in Italy; Elsa Fornero, University of Turin, Scientific Coordinator of CeRP - Collegio Carlo Alberto, Vice President of SHARE and Research Fellow of IZA and Netspar, Former Italian Minister of Labour and Social Policies; John Erik Fossum, Arena Center for European Studies, Oslo Mahmoud Gebril, former Prime Minister of Lybia; Sandro Gozi, Member of the European Parliament, President of the Union of European Federalists, former Under- secretary of state for European Policies; Aldo Kaslowski, Chairman of Organik holding, former Vice-President of Tusiad (Association of Turkish Business); Guillaume Klossa, writer, founder of EuropaNova and Civico Europa, Sherpa to the reflection group on the future of Europe 2020-2030, former Director at the European Broadcasting Union; Anna Krasteva, New Bulgarian University and CERMES, editor-in-chief of Journal Southeastern Europe; Peter Jambrek, President of the New University, Slovenia; Cristophe Leclercq, Founder of Euractiv Network, President of Euractiv Foundation; Jo Leinen, Former MEP, former President of the Spinelli Group, the European Movement International, the Union of European Federalists; Francesca Longo, President Società Italiana di Scienza Politica; Paolo Magri, Director Istituto per gli Studi di Politica Internazionali (ISPI); Sylwia Majkowska-Szulc, University of Gdańsk, Secretary of the Board of the Polish Association of European Law; Fabio Masini, University of Rome 3, Co-director International Centre for European and Global Governance (CesUE); Giovanni Moro, Chairman of Cittandinanza Attiva; Ferdinando Nelli Feroci, President Istituto Affari Internazionali, former European Commissioner for Industry and Entrepreneurship; Kalypso Nicolaidis, Professor of International Relations at the University of Oxford; Claus Offe, Hertie School of Governance in Berlin; Gianfranco Pasquino, University of Bologna, Johns Hopkins Bologna Center and Fellow of the Accademia dei Lincei; Otto Pfersfmann, Directeur d’Etudes Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Lier-FYT Paris; Mikolaj Pietrzak, Dean of the Warsaw Bar Association of Advocates; Gaetano Quagliarello, Luiss University, Senator; Dimitrij Rupel, Nova univerza Ljubljana; former Foreign Minister of Slovenia (1990-1993, 2000-2008); Saskia Sassen, Robert S. Lynd Professor of Sociology at Columbia University and a Member of its Committee on Global Thought, which she chaired till 2015; Giuseppe Scognamiglio, Chairman East-West European Institute; Richard Sennett, OBE FBA; Visiting Professor, The Senseable Cities Lab, MIT; Chair, Council on Urban Initiatives, United Nations Habitat, Chair, Theatrum Mundi; Enzo Siviero, Rector eCampus University, Architect; Arnaud Thysen, Director European Business Summit; Nathalie Tocci, Director Istituto Affari Internazionali, former Advisor to VP/HR Federica Mogherini; Nadia Urbinati, Columbia University; Livio Vanghetti, Executive Vice President of Philip Morris; Anna Wessely, ELTE University of Budapest, President of the Hungarian Sociological Association, Editor-in-chief of BUKSZ - The Budapest Review of Books; Vladimiro Zagrebelski, Carlo Alberto College in Turin, former Judge of the European Court of Human Rights; Bénédicte Zimmermann, Directrice d’études at the EHESS Paris

Newsletter v češtině

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma