Idee Europejska odpowiedź na zagrożenie związane z koronawirusem

Udowodnijmy, że UE jest prawdziwą wspólnotą o wspólnej przyszłości!

Europejska odpowiedź na zagrożenie związane z koronawirusemMy, obywatele Europy, rozumiemy, że Covid-19 jest wspólnym zagrożeniem, które choć może dotknąć niektóre kraje wcześniej, inne później, lecz ostatecznie dotknie nas wszystkich i wywrze wpływ na nasze codzienne życie i gospodarkę porównywalny do wojny – pisze 450 Europejczyków reprezentujących środowiska akademickie, think tanki, społeczeństwo obywatelskie, biznes i politykę.

Opublikowano w dniu 17 marca 2020 o 09:05

My, obywatele europejscy, jesteśmy zaniepokojeni iprzerażeni tym zagrożeniem; a jeszcze bardziej kakofonią, egoizmem i autodestrukcyjną krótkowzrocznością nieskoordynowanych reakcji krajowych. Jesteśmy zaniepokojenie i przerażeni brakiem przezorności narodowych przywódców, którzy udają, że nie wiedzą, żenasza współzależność wymaga spójnej europejskiej odpowiedzi, zawierającej konkretne środki powstrzymywania pandemii, a także budowy ogólnounijnego planu na ponowne uruchomienie europejskiej gospodarki.

My, obywatele europejscy, potępiamy to, że obecna UE jest niekompletną Res Publicą, źle przygotowaną do stawienia czoła temu wyzwaniu, posiadającą niewielkie kompetencje i uprawnienia, by stawić czoła pandemiom. Z zadowoleniem przyjmujemy więc podjętą w porę przez Komisję Europejską decyzję o zapewnieniu 25 miliardów euro i elastyczności finansowej w celu złagodzenia efektów epidemii.

Być może nie może zrobić więcej. Nie zmienia to faktu, że jest to za mało.Wzywamy Komisję Europejską i Parlament do zaproponowania, a rządy krajowe do przyjęcia (począwszy od posiedzenia Eurogrupy 16 marca oraz po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się wkrótce potem) następujących pilnych środków, również z wykorzystaniem klauzuli pomostowej traktatu lizbońskiego i uproszczonych przepisów dotyczących zmiany tego traktatu:

  1. Uznanie zdrowia publicznego i walki z epidemiami za równoczesną kompetencję UE, podlegającą zwykłej procedurze ustawodawczej, oraz przyznanie Komisji nadzwyczajnych uprawnień do koordynowania procesu reagowania na epidemie, na wzór rządufederalnego.

    Newsletter w języku polskim
  2. Rozszerzenie zakresu europejskiego mechanizmu stabilności w celu umożliwienia natychmiastowego wzmocnienia europejskich i krajowych systemów opieki zdrowotnej, aby sprostać pandemiom, które zagrażają życiu obywateli europejskich, a tym samym stabilności gospodarczej i finansowej UE.

  3. Zniesienie zasady obowiązkowego równoważenia budżetu dla UE i utworzenie mechanizmu bezpiecznych aktywów UE (EU Safe Asset), które zostaną wydane w celu sfinansowania ogólnounijnego planu wspierania ożywienia gospodarczego i spójności społecznej w UE w okresie kryzysu i po jego zakończeniu.

  4. Przeniesienie kwestii fiskalnych do zwykłej procedury ustawodawczej i przyznanie UE uprawnień podatkowych do przyjmowania nowych zasobów własnych -takich jak podatek węglowy, podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych -w celu finansowania budżetu UE (lub instrumentu budżetowego strefy euro, jeżeli decyzja mogłaby zostać podjęta jedynie na szczeblu strefy euro).

  5. Natychmiastowe zatwierdzenie kolejnych wieloletnich ram finansowych, zwiększających budżet na poziomie co najmniej 1,3 proc. PKB UE, zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego, na podstawie obecnej struktury finansowania budżetu; oraz z zastrzeżeniem osiągnięcia 2 proc. z nowych zasobów własnych, aby zapewnić dostarczanie kluczowych ogólnounijnych dóbr publicznych.

  6. Przekształcenie planowanej konferencji w sprawie przyszłości Europy w pełnoprawną Europejską Konwencję, której celem będzie opracowanie nowego Paktu Konstytucyjnego w procesie konsultacji z obywatelami UE i państwami członkowskimi.My, obywatele Europy, uważamy, że jest to decydująca godzina dla UE. Społeczne postrzeganie UE będzie przez lata kształtowane przez jej reakcję na ten kryzys.

Jest to czas, aby udowodnić, że UE jest wspólnotą wartości o wspólnym losie, linią życia dla swoich obywateli i państw członkowskich w obliczu wyzwań burzliwego świata oraz wyzwań o charakterze politycznym, gospodarczym i zdrowotnym. Nadszedł czas na odważne wspólne kroki w celu przezwyciężenia strachu. Czas na jedność europejską, a nie na podziały narodowe

Wszyscy obywatele są proszeni o podpisanie tego wezwania, dostępnego w kilku językach tutaj. Promowali go filozofowie Roberto Castaldi i Daniel Innerarity. Oto tymczasowa lista sygnatariuszy:

Gian-Paolo Accardo, journalist, co-founder of Voxeurop; Alberto Alemanno, École des Hautes Études Commerciales (HEC) Paris; Founder and Director, the Good Lobby; Catherine André, journalist, co-founder of Voxeurop; Daniele Archibugi, Acting Director, IRPPS - Italian National Research Council; Enrique Baron Crespo, Chair Jean Monnet ad personam, Former President European Parliament;Brando Benifei, Member of the European Parliament, Head of the Italian delegation in the Socialist and Democrat Group, Board of the Spinelli Group; Vítor Bento, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Universidade de Lisboa; former Director of the Foreign Department of the Portuguese Central Bank; former General Director of Treasury, President of Junta de Crédito Público and member of the European Monetary Committe; Tito Boeri, President Triennale di Milano; Full professor Urbanistica Politecnico di Milano; Pierre Brunet, Directeur du Département des Masters de Droit public de l'Ecole de droit de la Sorbonne; Maria Chiara Carrozza, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, former Rector, former Italian Minister of Education, University and Research; Innocenzo Cipolletta, President Assonime, former director general of Confindustria (Association of Italian Business); Carlos Closa, European University Institute, former Director of the European, Transnational and Global Governance research area; former Deputy Director at the Centre for Political and Constitutional Studies (CEPC) in Madrid, and member of the Venice Commission for Democracy through Law of the Council of Europe; Anna Diamantopoulou, President To Diktio, former Greek Minister and European Commissioner; Rafał Dymek, President Polska Fundacja Robert Schuman; Sergio Fabbrini, Director School of Government at Luiss University; Piero Fassino, President Centro Studi di Politica Internazionale, Vice President Foreign Affairs Committe of the Chamber of Deputies in Italy; Elsa Fornero, University of Turin, Scientific Coordinator of CeRP - Collegio Carlo Alberto, Vice President of SHARE and Research Fellow of IZA and Netspar, Former Italian Minister of Labour and Social Policies; John Erik Fossum, Arena Center for European Studies, Oslo Mahmoud Gebril, former Prime Minister of Lybia; Sandro Gozi, Member of the European Parliament, President of the Union of European Federalists, former Under- secretary of state for European Policies; Aldo Kaslowski, Chairman of Organik holding, former Vice-President of Tusiad (Association of Turkish Business); Guillaume Klossa, writer, founder of EuropaNova and Civico Europa, Sherpa to the reflection group on the future of Europe 2020-2030, former Director at the European Broadcasting Union; Anna Krasteva, New Bulgarian University and CERMES, editor-in-chief of Journal Southeastern Europe; Peter Jambrek, President of the New University, Slovenia; Cristophe Leclercq, Founder of Euractiv Network, President of Euractiv Foundation; Jo Leinen, Former MEP, former President of the Spinelli Group, the European Movement International, the Union of European Federalists; Francesca Longo, President Società Italiana di Scienza Politica; Paolo Magri, Director Istituto per gli Studi di Politica Internazionali (ISPI); Sylwia Majkowska-Szulc, University of Gdańsk, Secretary of the Board of the Polish Association of European Law; Fabio Masini, University of Rome 3, Co-director International Centre for European and Global Governance (CesUE); Giovanni Moro, Chairman of Cittandinanza Attiva; Ferdinando Nelli Feroci, President Istituto Affari Internazionali, former European Commissioner for Industry and Entrepreneurship; Kalypso Nicolaidis, Professor of International Relations at the University of Oxford; Claus Offe, Hertie School of Governance in Berlin; Gianfranco Pasquino, University of Bologna, Johns Hopkins Bologna Center and Fellow of the Accademia dei Lincei; Otto Pfersfmann, Directeur d’Etudes Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Lier-FYT Paris; Mikolaj Pietrzak, Dean of the Warsaw Bar Association of Advocates; Gaetano Quagliarello, Luiss University, Senator; Dimitrij Rupel, Nova univerza Ljubljana; former Foreign Minister of Slovenia (1990-1993, 2000-2008); Saskia Sassen, Robert S. Lynd Professor of Sociology at Columbia University and a Member of its Committee on Global Thought, which she chaired till 2015; Giuseppe Scognamiglio, Chairman East-West European Institute; Richard Sennett, OBE FBA; Visiting Professor, The Senseable Cities Lab, MIT; Chair, Council on Urban Initiatives, United Nations Habitat, Chair, Theatrum Mundi; Enzo Siviero, Rector eCampus University, Architect; Arnaud Thysen, Director European Business Summit; Nathalie Tocci, Director Istituto Affari Internazionali, former Advisor to VP/HR Federica Mogherini; Nadia Urbinati, Columbia University; Livio Vanghetti, Executive Vice President of Philip Morris; Anna Wessely, ELTE University of Budapest, President of the Hungarian Sociological Association, Editor-in-chief of BUKSZ - The Budapest Review of Books; Vladimiro Zagrebelski, Carlo Alberto College in Turin, former Judge of the European Court of Human Rights; Bénédicte Zimmermann, Directrice d’études at the EHESS Paris

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat