Evropská minimální mzda jen tak nebude

Zveřejněno dne 4 června 2009 v 10:29

Myšlenka celoevropské minimální mzdy, kterou oživili někteří kandidáti během volební kampaně, není nápadem výlučně francouzským. Řada poslanců, zejména z Řecka, již v této věci Evropskou komisi interpelovala. Přesto, jak zdůrazňuje týdeník L'Express, právních brzd, které brání přijetí jednotné unijní minimální mzdy je příliš mnoho. „Článek 137 Smlouvy o založení Evropských společenství výslovně vylučuje pravomoci Evropského společenství ve všech otázkách týkajících se mzdového ohodnocování občanů Evropské unie,“ upřesňuje v rozhovoru s týdeníkem doktor veřejného práva, Dominique Aguilar, jehož specializací je evropské právo. Přijetí minimální mzdy by představovalo dlouhý a složitý proces, který by zahrnoval i revizi vlastní smlouvy. Bylo by zapotřebí, aby Evropská rada, složená z hlav států a vlád svolala mezivládní konferenci a výše zmíněný projekt jednomyslně schválila. Avšak všechny členské státy nejsou ohledně principu minimální mzdy zajedno. Evropská minimální mzda zkrátka světlo světa jen tak nespatří.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma