Tiraspol.

Jak je důležité míti Podněsteří

Řešení, které Rusko nabízí separatistické oblasti východního Moldavska – utvořit spolu s Moldavskem a případně Gagauzskem federaci – de facto blokuje snahy Kišiněva vstoupit do EU a do NATO.

Zveřejněno dne 12 srpna 2014 v 14:38
Tiraspol.

Letos v září oslaví Podněstří, separatistický region východního Moldavska, čtyřiadvacáté výročí své faktické nezávislosti. Oslavy to budou jen omezené, jelikož nezávislost zatím uznala pouze Abcházie, Náhorní Karabach a Jižní Osetie. Jak se nedávno v rozhovoru pro televizní stanici Bloomberg TV vyjádřil ruský ministr Sergej Lavrov, Rusko nyní oficiálně „souhlasí s řešením, které by respektovalo územní celistvost a suverenitu Moldavska“.
Rusko oficiálně tvrdí, že jedinou cestou k tomuto cíli je vytvoření federace, která by zahrnovala dvě územní entity (Podněstří a zbytek Moldavska), s možností začlenit i třetí, Gagauzsko (autonomní administrativní oblast na jihu Moldavska, kterou tvoří z většiny Gagauzové, ortodoxní menšina turkického původu). Důvod je jednoduchý. Vytvoření federace by znamenalo, že hluboce proruské Podněstří a možná i Gagauzsko (přinejmenším stejně proruské jako Podněstří) by měly na ústřední vládu v Kišiněvu podstatný vliv, především v oblasti zahraniční politiky.

Integraci nikdy

Podle Rusů by taková federace byla zárukou trvalé neutrality Moldavska. Navíc by se pravděpodobně nikdy nestala plným členem evropských či euroatlantických struktur.

Moldavský postoj k Podněstří je komplikovanější. Po neúspěšném Kozakově memorandu v roce 2003 se Kišiněvu myšlenka federace příliš nezamlouvá a dobře si uvědomuje, jaká nebezpečí by takové řešení mohlo skýtat. Ačkoliv oficiální politika moldavské vlády si i nadále klade za cíl znovusjednocení, prakticky se o jeho uskutečnění příliš nesnaží. Podobné řešení by totiž posílilo ruské zájmy v zemi, a to ze tří důvodů.

Politická a hospodářská cena za znovusjednocení by byla velmi vysoká. Přesná čísla lze odhadnout jen stěží, bezpečně však můžeme říct, že znovusjednocení by stálo alespoň čtyři miliardy dolarů [přibližně 3,4 miliard eur](což představuje plynový dluh Tiraspolu za posledních 20 let, přičemž současný HDP Moldavska dosahuje pouze 7 miliard dolarů [5,2 miliard eur]). To by pravděpodobně znamenalo masivní pokles vládní podpory. Znovusjednocení by však přineslo i jiný typ hrozby, a sice politické nebezpečí, které představuje 220 000 obyvatel Podněstří, jež se mohou účastnit moldavských parlamentních voleb a jsou silně proruští.
[[Moldavští voliči nevyvíjejí na vládu téměř žádný tlak, aby konflikt vyřešila]]. Postoj moldavské společnosti vůči Podněstří se zdá být rozporuplný. Většina lidí, kteří žijí na pravém břehu Dněstru, v Podněstří v životě nebyla. Oblast nebyla částí historické Besarábie a pro Moldavany tudíž nemá téměř žádnou citovou hodnotu.

Newsletter v češtině

Ilegální činnost

Samotná existence Podněstří, které funguje mimo rámec mezinárodního právního systému, pak vytváří neobyčejně příznivé podmínky pro nejrůznější ilegální aktivity. Ty by v případě, že by se Podněstří stalo de facto částí Moldavska, přežívaly mnohem složitěji. Je zcela jasné, že místní úřady v Podněstří a obchodní zájmy, které je kontrolují, mají ze své výhodné situace obrovský zisk.
EU by si přála znovusjednocení Moldavska především proto, že existence takovéto zóny bezpráví na jejích hranicích přestavuje zdroj nestability pro celý místní region. Federalizace je možným řešením, ale v tomto případě by Podněstří nemělo získat žádné zvláštní právo blokovat rozhodnutí ústřední vlády.
Spor o Podněstří se v posledních měsících stal jedním ze klíčových problémů, které mají vliv na situaci v tomto regionu. Jeho důležitost se nejprve zvýšila před podpisem Asociační dohody mezi EU a Moldavskem. Druhým důvodem je ukrajinská krize. To, že Podněstří hraje stále důležitější roli naznačuje, jak moc Rusko znepokojuje další rozšiřování EU (a po ní případně NATO) do bývalých sovětských republik. Moskva je pevně rozhodnuta tento trend zastavit, či alespoň vyvažovat, a použít k tomu víceméně jakýchkoliv prostředků.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma