Fiskální pakt

V Irsku začíná ostrá debata o referendu

Zveřejněno dne 1 února 2012 v 12:47

Cover

„Fiskální dohoda byla navržena tak, aby nedošlo na irské referendum,“ píše list The Irish Times. V souladu s irskými zákony musí být každá evropská smlouva předložena občanům v referendu. Jak ale sdělil dublinskému deníku jeden nejmenovaný evropský úředník, fiskální pakt, na němž se v pondělí 30. ledna EU dohodla, „byl speciálně navržen“ tak, aby se neopakoval scénář z roku 2009, kdy Irové v referendu odmítli Lisabonskou smlouvu, čímž došlo k průtahům se vstupem nového dokumentu v platnost.

Tentýž úředník připouští, že by se rozhodnutí zorganizovat referendum mohlo docela dobře dostat před Nejvyšší soud, a zároveň tvrdí, že referendum „nemá s demokracií nic společného“. Deník The Irish Times poznamenává, že

I když není tak docela jasné, které části smlouvy byly koncipovány tak, aby vládě vyhovovaly, je známo, že se irští představitelé snažili najít možnost, jak nové striktní limity pro státní dluh a rozpočtový deficit přijmout prostřednictvím zákona, a nikoliv změnou Ústavy.

Newsletter v češtině

Nicméně irské opoziční strany včetně Fianna Fáil a Sinn Féin si pospíšily, aby tento způsob právně zpochybnily a prosadily referendum, píše The Irish Examiner na pozadí vyostřujících se debat v parlamentu.

Arthur Beesley, zpravodaj listu Irish Times European, poznamenává, že zatímco „intruzivní vnější dohled nad vnitřními záležitostmi státu“, kterému se Irsko podřídilo v roce 2010, kdy mu EU, ECB a MMF poskytly záchranný balík v hodnotě 83 miliard eur, zemi „nepřipadal divný“, nová smlouva by Irsko mohla k takovému dohledu upoutat „napořád“.

„Jedna věc samozřejmě je, podřídit se nesmlouvavým příkazům trojky v naléhavé situaci, kdy je stát vyloučen z účasti na dluhopisovém trhu; něco jiného je ale připustit, aby budoucím vládám svazovaly ruce množící se závazky vůči Evropě, a to i ve chvíli, kdy stát opět stojí oběma nohama pevně na zemi.“

Beesley se taktéž domnívá, že pokud by občané ve všelidovém hlasování smlouvu odmítli, „Irsku by to velmi znesnadnilo návrat na trhy“.

„Ještě důležitější je skutečnost, že země, která pakt do 13 měsíců neratifikuje, nebude mít nárok na další čerpání pomoci ze stálého fondu Evropského stabilizačního mechanismu. Pozorovatelé si mohou povšimnout, že na tomto opatření, za nímž stojí německá myšlenka, je něco opravdu špinavého.“

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma