Řecký premiér Lukas Papadimos dostal odklad.

Ztroskotání se nekoná

Řecká vláda dokázala přesvědčit 85-95 % soukromých věřitelů, aby odepsali část jejího dluhu, a konečně tak splnila to, co se od ní očekávalo. Nyní je ale zapotřebí, aby obětem, které řecká populace přinesla, dala smysl.

Zveřejněno dne 9 března 2012 v 15:44
Řecký premiér Lukas Papadimos dostal odklad.

Proces výměny dluhopisů řeckých soukromých věřitelů je u konce [věřitelé přistoupili na výměnu současných dluhopisů za nové s poloviční hodnotou]. Proběhl velice úspěšně. Největší odpis tohoto druhu, jaký se kdy ve světě uskutečnil, se tedy setkal s úspěchem, který vyvrací pochybnosti všech těch, kdo se domnívali, že dosáhnout takového cíle bude složité, neřkuli nemožné.

K završení implementacedohody z 26. října 2011 a zajištění podmínek, které nám dávají větší šanci překonat krizi, už nyní zbývá jen jediná etapa. Tento výsledek hodně znamená. Především ale jde o to, že naše země opět získává ztracenou důvěryhodnost. Se stejnou vervou se musíme vrhnout do další fáze našeho úsilí, abychom dokázali, že jsme pevně rozhodnuti nepromarnit poslední šanci, kterou jsme dostali. Pokud se nám podaří zhodnotit pozitivní i negativní zkušenosti posledních dvou let, zvětší se tím naše šance na úspěch. Bude třeba vystříhat se za každou cenu skluzů a průtahů, které nás doposud provázely při plnění našich závazků, a Lukas Papadimos bude muset ve své zemi zajistit pořádek. Příští kabinet, ať už bude jakýkoliv [volby by mohly proběhnout už v dubnu], bude muset svou činností stavět na modelu, který tu fungoval poslední tři měsíce.

Je to možná poprvé, co se naší vládě podařilo plně dostát úkolu, který jí byl svěřen. Nebylo to zdaleka jednoduché. Nyní budou muset vlády dokázat, že oběti, které řecký lid už dva roky přináší, stejně jako všechny, které ještě přinést bude muset, nebyly a nebudou zbytečné. A dokázat také to, že finanční pomoc, jež nám bude přidělena, a důvěra, kterou nám prokážou naši partneři, budou zcela oprávněné.

Harmonogram

Brusel se obává voleb

Dohoda s věřiteli o částečném odpisu dluhu je dalším krokem směrem k překonání krize, nad Řeckem se ale vznáší politické riziko, soudí La Tribune. Podle hospodářského deníku by EU uvítala, kdyby byly předčasné volby plánované na duben odloženy.

Tři strany nalevo od sociálně demokratického PASOKu by podle volebních preferencí získaly 39 % hlasů. [...] Riziko, že bude současný itinerář zpochybněn, je vzhledem k tak silné podpoře krajní levice vysoké.

EU by byla raději, kdyby se dodržel původní volební harmonogram, který počítá s volbami na rok 2015, kdy už by země mohla být stabilizována. Na závěr poukazuje La Tribune na „riziko nekontrolované sociální exploze, které není o nic menší než riziko neřízeného bankrotu.“

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma