Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Oorlog Syrië: De Europese cavalerie

De Europese cavalerie – Joep Bertrams
De Groene Amsterdammer (Amsterdam)

Omdat het de lidstaten maandagavond niet is gelukt overeenstemming te vinden over militaire steun aan de Syrische rebellen, hebben ze onder druk van de Britten en de Fransen besloten om het wapenembargo, dat dit weekend afloopt, niet te verlengen.

Niet alle EU-landen staan achter deze beslissing. Nederland en Duitsland zijn bijvoorbeeld bang dat de wapens in handen van jihadistische groeperingen vallen, of een escalatie van het conflict ten gevolge hebben.

Enkele uren nadat de EU haar besluit naar buiten had gebracht, kondigde Moskou aan, als afschrikmiddel voor een externe militaire interventie, het Regime in Damas een aantal grond-luchtraketten te schenken.