Duitsland-Frankrijk

Het voorlopig onduidelijke gezicht van ‘Merkollande’

Gepubliceerd op 8 mei 2012 om 14:43

Welk beeld gaat het Frans-Duitse duo uitstralen nu François Hollande de plaats van Nicolas Sarkozy inneemt aan de zijde van Angela Merkel? Ondanks het feit dat de nieuwe Franse president het bezuinigingsbeleid aan de kaak stelt, zal hij toch al snel in de pas moeten gaan lopen, verwacht zowel Le Figaro als Tageszeitung.

Het Franse dagblad Le Figaro benadrukt dat een krachtmeting tussen Angela Merkel en de nieuwe president van Frankrijk onvermijdelijk is:

Berlijn geeft openlijk blijk van zijn irritatie over de herhaaldelijk geuite wens van het team rond Hollande om opnieuw te onderhandelen over het begrotingspact, om er een onderdeel over groei aan toe te voegen. In een poging de entourage van bondskanselier Merkel op dit punt gerust te stellen, lieten de adviseurs van de socialistische presidentskandidaat al eerder doorschemeren dat het hier ging om 'campagneleuzen'.

Bondskanselier Merkel weet dat François Hollande in zijn huidige positie weinig onderhandelingsruimte heeft en dat hij "op zoek zal gaan om koste wat het kost leiderschap te tonen om punten te scoren", schrijft het conservatieve dagblad. Toch zou ze niet moeten zwichten voor de verplichting om het verdrag in de oorspronkelijke staat te tekenen, met het risico dat het in een later stadium weer op tafel komt.

Nieuwsbrief in het Nederlands

De Franse president zou juist de eerste stap moeten zetten en het begrotingspact moeten tekenen zoals het er nu voorligt. Deze geste zou indruisen tegen de campagne die hij voerde tegen het bezuinigingsbeleid in Europa.

Toch, schrijft Le Figaro, vertonen beide leiders ook overeenkomsten

Het zou een aangename verrassing kunnen zijn als bondskanselier Merkel de nieuwe president van Frankrijk in Berlijn ontvangt en merkt dat het gaat om een ontmoeting tussen twee leiders die hun degelijkheid en eenvoud koesteren. (…) Deze persoonlijke band is geenszins toevallig, maar vormt juist de basis van vertrouwen die beiden in staat stelt de verschillen tussen Parijs en Berlijn te overbruggen. En een consensus ten gevolge heeft waardoor het Frans-Duitse duo Europa achter zich mee kan trekken. Als Hollande en Merkel een goede start maken, is alles mogelijk.

Het Duitse dagblad Tageszeitung betwijfelt zeer of François Hollande erg ver zal gaan in het aanprijzen van zijn groeiagenda. Uiteraard, zo schrijft het linkse dagblad, waren de kopstukken uit Brussel die azen op de functie van José Manuel Barroso, onder wie Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement en Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie, er als de kippen bij om “de nieuwe sterke man in Parijs naar de mond te spreken” en te pleiten voor een groeipact, maar de krant stelt dat de vork anders in de steel zit:

In feite gaat het om een typisch Brussels compromis: men reikt de nieuwkomer binnen de kring van staatshoofden en regeringsleiders de hand om hem vervolgens direct naar zich toe te trekken. Voor Brussel heeft een vaag groeipact zo zijn charme, omdat daarmee het begrotingspact van Angela Merkel intact zou blijven. Waarschijnlijk zou zo’n groeipact de markten zelfs niet afschrikken. Zo zou iedereen zijn zin krijgen: Merkel en Hollande, burgers en markten. De Duitse Europarlementariër Elmar Brok (CDU) vat de mening van vele Europese politici als volgt samen: ‘Uiterlijk in juni zou president Hollande in de pas moeten lopen’.

Het Duitse EU-leiderschap is dus nog lang niet aan het verbleken en dankzij de steun van de marken voert de neoliberale discussie in Brussel en Berlijn nog altijd de boventoon, beweert TAZ. Als we daar de Griekse crisis aan toevoegen, dan “zou de EU-top in juni wel degelijk opnieuw een Griekse top kunnen worden en Merkel en Hollande nader tot elkaar kunnen brengen. Je zou je kunnen afvragen wat er dan nog overblijft van de socialistische agenda. Het antwoord daarop staat in de sterren."

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp