Pressiegroepen

Hoe de lobbygroepen de Europese democratieën ondermijnen

Gepubliceerd op 30 april 2015 om 08:40

Uit het laatste rapport van Transparency International naar de gevolgen van lobbypraktijken in 19 Europese landen blijkt dat er "ongepaste politieke inmenging plaatsvindt en er een bijna onbegrensde invloed" van bedrijven op de politiek is, schrijft El Confidential. Slechts zeven landen (Oostenrijk, Slovenië, Frankrijk, Ierland, Litouwen, Polen en het Verenigd Koninkrijk):

beschikken over specifieke lobbywetgeving. Dit gebrek [in andere landen] heeft tot gevolg dat de commerciële belangen een bijna onbeperkte invloed kunnen hebben op het dagelijks leven van de burgers.

In de studie is onderzoek gedaan naar de lobbypraktijken, transparantie en ethiek in de Europese landen en de drie belangrijkste EU-instellingen (Europarlement, Europese Commissie en Europese Raad). Transparency International heeft ook de verschillende sectoren zoals de tabaks-, alcohol-, automobiel-, energie-, financiële en farmaceutische industrie onder de loep genomen.

De situatie is volgens Transparency International weinig bemoedigend: op grond van de internationale standaarden en beste praktijken voldoen de 19 onderzochte landen tezamen aan slechts 31 procent van de normen. Bovenaan het klassement staat Slovenië met 55 procent, op de laatste plaats staan Cyprus en Hongarije met 14 procent. Italië, Portugal en Spanje, drie eurozonelanden die hard zijn geraakt door de crisis, scoren met respectievelijk 20 procent, 23 procent en 21 procent ook slecht. Volgens het rapport gaat het om landen waar de "nauwe banden tussen de publieke en financiële sector voor een verhoogd risico zorgen".

Nieuwsbrief in het Nederlands

El Confidencial is van mening dat "Europa een urgente hervorming wat betreft het lobbyen" nodig heeft. Transparency Internal geeft in het rapport aan dat er in Europa zo weinig regels voor lobbyisten bestaan dat zij "democratieën kunnen ondermijnen". Bovendien "toetst geen van de Europese landen of instellingen op een adequate wijze de overgang van personen van de publieke naar de private sector", de zogenaamde "draaideuren". Dat terwijl zij "de eerste keuze voor lobby-activiteiten vormen". De Spaanse website noemt als voorbeeld Portugal. Daar wordt sinds 1974 54 procent van de ministersposten bezet door voormalige bankiers. In landen als Frankrijk, Spanje en Portugal mogen parlementariërs aan de slag gaan als lobbyist of adviseur, terwijl zij nog hun publieke functie hebben.

Transparency International doet enkele aanbevelingen om het lobbyen te reglementeren:

Het invoeren van uitvoerige lobbyregelgeving. [...] Een verplichte registratie van lobbyisten. [...] Een systeem waarbij het hele proces van wetsvoorstel tot de bekrachtiging kan worden getraceerd [en] het instellen van minimale "quarantaine-periodes" die moeten gelden voor ambtenaren en parlementariërs voor zij een nieuwe rol als lobbyist mogen aanvaarden.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp