Tijd voor bezinning. Foto: © Veliano_2/Flickr

We hebben de crisis aan onszelf te danken

Onder het oog van EU-inspecteurs die ter plaatse zijn in Athene, neemt de Griekse regering een aantal ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die op economisch en maatschappelijk vlak goed voelbaar zullen zijn. Volgens de econoom Georges Pagoulatos moet daarmee de hele maatschappij op de schop, een heilzaam proces.

Gepubliceerd op 24 februari 2010 om 16:33
Tijd voor bezinning. Foto: © Veliano_2/Flickr

In wezen zijn we een door en door conservatieve maatschappij, ookal stemmen we voornamelijk op linkse - of centrumpartijen. We zijn geneigd ons automatisch te verschuilen achter onze “verworvenheden” zonder ons rekenschap te geven van de manier waarop we die verworvenheden hebben verkregen. We houden bepaalde onrechtvaardigheden in stand alsof ze wel degelijk rechtvaardig zouden zijn. We zien groteske uitkeringen en extraatjes als onaantastbare bonussen op ons salaris, die door waardeloze ministeries worden betaald om het personeel om te kopen. Ondanks onze conservatieve aard zijn we altijd bereid om ons beklag te doen en om te protesteren. Onderhandelen is in onze ogen jezelf onderwerpen, en een compromis sluiten wordt gezien als een schande. We hebben moeite ons te concentreren en voeren zelden hervormingen door.

De term “recht” voert de boventoon in ons woordgebruik en in eerste instantie richten we ons altijd naar de Staat. Maar de “rechtsstaat” is een concept waar we niet zo bekend mee zijn, bijna helemaal niet. Als we het over de Staat hebben, hebben we het al gauw over vriendjespolitiek. Onze vakbonden, in naam van het recht, verdedigen met hand en tand verworvenheden die niets van doen hebben met daadwerkelijke vaardigheden of productiviteit, en al helemaal niets met het potentieel van onze economie.

De ongeschreven regels werken niet meer

In de loop der jaren is ons systeem zich gaan baseren op aantal ongeschreven maatschappelijke regels: de massa moet de corruptie tolereren waaraan een aantal hooggeplaatsten zich schuldig maken, en deze hooggeplaatsten knijpen een oogje toe wat betreft de kleine corruptie van de gewone man. Deze ongeschreven regel die de Staat van bovenop heeft opgelegd heeft als smoes gediend voor de laksheid van het volk die de maatschappij heeft ontwricht en een zwakke stedelijke elite in het zadel heeft gehouden. Het was een ongeschreven contract van wederzijdse tolerantie…en wederzijdse medeplichtigheid. Maar vandaag de dag moet het contract verbroken worden, want er is geen geld meer om het te financieren.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Ons conservatisme krijgt overal de overhand. De ministers hebben zich bij hun overheidsbegroting laten inspireren door de begrotingen van voorgaande jaren, door cijfers aan te dikken waar ze konden. Ze hebben geen gespecificeerde budgetten aangevraagd voor specifieke kostenposten met doordachte berekeningen, zoals het geval is in alle serieuze landen. Nee, ze vragen eerst de financiering, en zien daarna wel wat voor actie ze zullen ondernemen. Daarom was de nieuwe regering [die in oktober 2009 is gekozen] zo gechoqueerd toen ze de rotzooi ontdekte die de voorgaande regering had achtergelaten, zoals de verkwisting van publieke middelen voor vrienden, klanten en kieskringen.

We zijn erg kritisch maar kunnen zelf niet tegen kritiek. We schuiven de schuld graag in andermans schoenen, en helemaal als we ons hachje daarmee kunnen redden. Maar laten we niet Europa verantwoordelijk stellen voor onze economische situatie. Het is evenmin de schuld van de markt dat we zo diep gezakt zijn. De internationale economische crisis speelt weliswaar een belangrijke rol en werkt de gierigheid van internationale investeringsbanken in de hand, net als speculaties en het egoïsme van de elites. Maar dat is niet waar onze crisis om gaat, ookal hebben de aasgieren van de internationale markten hun oog op Athene laten vallen. De Griekse crisis komt niet door de markten of de Europese Unie, ookal is er sprake van een echte malaise in Europa.

Een hele klasse profiteurs en fraudeplegers

Het is allemaal onze eigen schuld, regelrecht het resultaat van ons eigen politieke systeem, va onze vakbonden en een hele klasse zakenlui die uit profiteurs en fraudeplegers bestaat. Griekse consumenten hebben hun kinderwens in vervulling laten gan: ze hebben allemaal een dure auto, het laatste model mobiele telefoon, gaan op wintersport naar het meest hippe skistation van het land, brengen hun zomervakantie door op Mykonos en declareren slechts 20.000 euro per jaar aan inkomsten. En ze gaan op hun vijftigste met de vut. Onze zelfvoldane maatschappij kan zich dat niet permitteren.

De grond wordt onder onze voeten vandaan gehaald door deze crisis. Hij werpt het licht op onze problemen, doet ons uit onze dromen ontwaken en laat de harde werkelijkheid zien die achter de façades schuilgaat. Hij drukt ons met onze neus op onze verantwoordelijkheden. Als u volhoudt dat er niets zal gebeuren, dan zal de volgende storm ons vernietigen. Maar als we gezamenlijk bereid zijn offers te doen en onszelf vermannen, dan kunnen we deze rampzalige situatie veranderen en het optimisme weer doen wederkeren.

Een ander gezichtspunt

Duitsland heeft geen recht van spreken

"Zij die Europa’s bloed hebben doen vloeien durven hun mond open te doen ? Een grap zeker!" zo luidt het commentaar van Konstantin Roumeliotis in de Griekse krant Eleftherotypia met betrekking tot de aarzelingen van Duitsland om zijn goedkeuring te verlenen aan een Europees hulpplan voor Griekenland. "Ze hebben Griekenland tijdens de Tweede Wereldoorlog geplunderd en nu zetten ze de Venus van Milo met opgestoken middelvinger op de cover van een groot weekblad (Focus). Het getuigt niet alleen van slechte smaak, maar ook van totale misperceptie! De 70 miljard euro die ze van Griekenland hebben gestolen zijn nooit teruggegeven en nu we in de problemen zitten, weigeren ze ons te steunen, en dat terwijl de Duitse investeringen in Griekenland volop vruchten afwerpen. Doet u eens normaal, mevrouw Merkel! Vergeet uw verleden niet. Het is niet aan u om uw mond open te trekken".

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp