Niemiecki parlament musi uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki europejskiej – tak brzmi komunikat skierowany przez Trybunał Konstytucyjny do rządu, już trzeci raz podczas trzech lat. 19 czerwca sędziowie z Karslruhe wydali orzeczenie w sprawie skargi Zielonych o niedostatecznym informowaniu posłów o europejskich negocjacjach w sprawie europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego (EMS). Der Spiegel zauważa-

Rząd będzie musiał jak najszybciej informować parlament o toczących się negocjacjach międzynarodowych, takich jak te w sprawie europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego. Wyrok ten uzasadnia się tym, że większe uczestnictwo parlamentu w procesie decyzyjnym dotyczącym tych umów może skompensować przeniesienie kompetencji [politycznych i prawnych] na rzecz UE.

Trybunał z Karlsruhe wyraził już taką opinię przy okazji ratyfikacjitraktatu lizbońskiego w 2009 r. i we wrześniu ubiegłego roku, gdy trwała debata na temat planów ratunkowych dla europejskiej gospodarki.