„Zakaz tortur, koniec wydaleń”, pisze w tytule Die Presse po decyzji austriackiego Trybunału Konstytucyjnego nakazującej wstrzymanie deportacji rodziny afgańskich uchodźców. Grecja, dokąd chce się ich odesłać, nie spełnia już wymogów pozwalających na udzielenie azylu i nie może być uznawana za „bezpieczny kraj trzeci”, ocenili sędziwie. To pierwsze tego rodzaju orzeczenie w Austrii, ale podobne wyroki zapadły już wcześniej gdzie indziej w Europie, zauważa Der Standard. „Robi to Zjednoczone Królestwo. Robi to Holandia. Robią to też Belgia, Norwegia i Dania. Pięć wymienionych państw członkowskich Rady Europy zastosowało się do zalecenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i przestało stosować się do rozporządzenia Dublin II, w myśl którego występujący o azyl musi czekać na ukończenie procedury z tym związanej w kraju, przez który dostał się do Unii Europejskiej”, przypomina wiedeński dziennik.

W Grecji system azylowy się załamał, ocenia oenzetowski ekspert ds. praw człowieka. Uchodźcy, bez względu na wiek, mogą spędzić w tym kraju pół roku za kratkami. Warunki w obozach są nieludzkie, stanowią śmiertelne zagrożenie. Sądy są przeciążone, co zmusza imigrantów do wielomiesięcznego oczekiwania w kolejkach.

„Kryzys systemu azylowego w Grecji wystawia UE na próbę”, ocenia Der Standard. Dwadzieścia siedem krajów członkowskich musi wypracować mechanizm „humanizujący” regulamin Dublin II. W Niemczech Trybunał Konstytucyjny zaczął 28 października rozważać sprawę, czy państwo ma prawo automatycznie, bez zbadania konkretnego przypadku, odsyłać uchodźców do innych krajów UE. Od 2009 r. to gremium sędziowskie z Karlsruhe wstrzymało wydalenie imigrantów do Grecji w 13 przypadkach, a niemieckie sądy administracyjne w ponad 300. Ostateczne decyzje mają zapaść w 2011 r.