Cover

W Grecji nastał „miodowy miesiąc banków” z radością oznajmia Ta Nea, która, podobnie jak cała tutejsza prasa, zawiadamia o „ślubie roku” . Do fuzji między bankiem Alpha i Eurobankiem, drugim i trzecim największym bankiem w kraju, doszło dzięki udziałowi finansowemu Kataru i, jak zwraca uwagę dziennik, „jest to największa inwestycja zagraniczna zrealizowana w Grecji na przestrzeni ostatnich lat”. Ogłoszenie tej operacji, 29 sierpnia, dodało wigoru rynkom, a zwyżki na giełdzie w Atenach sięgały 14 proc. „Dzięki wkładowi 500 milionów euro Katar stał się udziałowcem nowo powstałej instytucji w 17 proc., a ten nowy kolos bankowy będzie pierwszym bankiem w Grecji i na Bałkanach. Ta fuzja otwiera także drogę do otwarcia greckiego sektora bankowego”, wyjaśnia Ta Nea.