Obcokrajowcy w Europie

Mapa miast z największą liczbą mieszkańców urodzonych w innym kraju

Opublikowano w dniu 20 lipca 2015 o 08:31

Poza wyjątkami w rodzaju Luksemburga, w większości krajów europejskich odsetek osób urodzonych w innych krajach nie przekracza 20 proc. ogółu populacji. Powyższa mapa pokazuje także, oprócz proporcji cudzoziemców w populacji każdego z państw, także procent imigrantów w wybranych dużych europejskich miastach. W przeciwieństwie do wielu innych badań dotyczących imigracji, mapa nie czyni rozróżnienia pomiędzy imigrantami spoza i z wewnątrz Unii Europejskiej.

Odsetek imigrantów w miastach na ogół jest wyższy niż średnia ogólnokrajowa, zwłaszcza w Europie Środkowej i Północnej. Biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, najbardziej kosmopolitycznym miastem Europy jest Londyn - ponad jedna trzecia jego mieszkańców (prawie 3 mln osób) urodziła się poza Wielką Brytanią. Jeśli jednak chodzi o udział procentowy, największy odsetek imigrantów ma Lozanna - 42 proc.

Mapa zamieszczona przez magazyn The Atlantic została opracowana na podstawie badań przeprowadzonych przez London School of Economics (LSE).

Newsletter w języku polskim

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat