Pakt stabilności

„Złota reguła” już nie olśniewa

Opublikowano w dniu 13 stycznia 2012 o 15:13

„Zgodnie z konstytucjami poszczególnych państw złota reguła już nie obowiązuje”, pisze Público. Lizboński dziennik uważa, że niebawem zasada zrównoważonych budżetów w krajach członkowskich UE przestanie być przestrzegana, „chociaż Niemcy nie są jeszcze w pełni co do tego przekonane”.

Wbrew intencjom Berlina wiele krajów, takich jak Irlandia, Dania czy Francja, powołały się na prawne lub polityczne trudności uniemożliwiające dokonanie zmian w ich ustawach zasadniczych, tym samym pojawiają się wątpliwości dotyczące ratyfikacji nowego paktu stabilności UE. Jego projekt, temat dyskusji między przedstawicielami poszczególnych krajów podczas spotkania w Brukseli 12 stycznia, ma zapewnić każdemu z nich prawo wyboru dalszego postępowania.

Według lizbońskiego dziennika nowe zasady wprowadzone zostaną 1 stycznia 2013 r. Kraje strefy euro będą wtedy nie tylko zobligowane do usunięcia obecnych deficytów budżetowych, ale też do zapewnienia, by od tego czasu uchwalano jedynie zrównoważone budżety.

Jesteśmy „bliżej europejskiego konsensusu”, stwierdza Público w swoim artykule redakcyjnym. Wyraża w nim również opinię, że traktat zostanie przyjęty przed końcem stycznia przez wszystkie kraje UE za wyjątkiem Wielkiej Brytanii:

Sprawy nie będą postępowały dokładnie tak, jak życzą sobie tego Niemcy. Poczyniono ustępstwa … aby osiągnąć główny cel, jakim jest podpisanie nowego uzgodnienia budżetowego możliwie jak najszybciej. Wytyczony przez Niemcy plan pokonywania kryzysu euro wymaga pośpiechu, by nowe zasady stały się trwałą częścią prawodawstwa krajów członkowskich.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat