Protestanti před Radou Evropy ve Štrasburku.

Dobrá Rada

V záležitostech jako zákaz nošení burky, sňatky osob stejného pohlaví a lidská práva o sobě dává stále více vědět Rada Evropy. Avšak tato doposud nevýrazná organizace, která se často zaměňuje s EU, má problém s vlastním image.

Zveřejněno dne 29 června 2010 v 16:22
Protestanti před Radou Evropy ve Štrasburku.

Zprávy ve Velké Británii se minulý týden hodně věnovaly Radě Evropy. V úterý se tato evropská instituce jednohlasně postavila proti zákazům nošení burky na veřejných místech ve státech EU, jako je tomu například ve Francii a Španělsku. Poslanci ze 47 evropských zemí, kteří tvoří parlamentní shromáždění, uvedli, že všeobecný zákaz burky by odepřel ženám, které "chtějí učinit z ryzích důvodů a zcela svobodně“ právo zakrývat si svůj obličej. Rada přidala výzvu Švýcarsku, aby odvolalo svůj všeobecný zákaz stavby minaretů, který označila za „diskriminační“.

Ve čtvrtek Evropský soud pro lidská práva (součástí Rady Evropy) svým rozsudkem rozhodl, že nemůže garantovat právo na sňatek osob stejného pohlaví. Případ, který otevřel jeden homosexuální pár v Rakousku, vyvolal kontroverzi zvlášť v Británii, jejíž vláda do sporu zasáhla jako třetí strana v obavě, že pokud by dotyčný pár spor vyhrál, mohl by se na Velkou Británii činit tlak, aby šla za rámec svého stávajícího režimu registrovaného partnerství a umožnila sňatky osob stejného pohlaví.

V pátek tisk informoval o opatření rady proti zařízením na odpuzování hmyzu. Ta totiž vysílají odpudivé vysokofrekvenční zvuky slyšitelné pouze dětmi a mladými dospělými a používá je až 25 % britských obecních úřadů. Parlamentní shromáždění rady vyzvalo jednohlasně k zákazu zařízení, která označilo za „vysoce nepříjemná.“ Časté formální dopisy a nálezy ze Štrasburku mohou mít hluboké dopady na britské zákony a tvorbu politik. Avšak navzdory vzrůstajícímu významu je Rada Evropy pro většinu lidí stále obestřena záhadou.

Rada je nejstarší z moderních evropských institucí. Byla založena v roce 1949 na ochranu občanů Evropy před takovými formami porušování lidských práv, kterých byli svědky během druhé světové války. Mezi její členské státy patří všech 47 evropských zemí kromě Běloruska. Avšak od roku 1986 má problém s vlastním image. Podle generálního tajemníka to je částečně i kvůli tomu, že se o svou vlajku – 12 zlatých hvězd na modrém pozadí – dělí s EU.

EU je samozřejmě z těchto dvou evropských institucí mnohem prominentnější a často se s radou zaměňuje, zatímco soud EU, Evropský soudní dvůr v Lucemburku, se často plete s Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku, který patří k Radě Evropy. Mezitím fyzický status rady, jakožto dalšího článku rozlehlého panství „institutions Européennes“ na francouzsko-německých hranicích lidem v Británii k ujasnění záležitosti moc nepomohlo.

Jagland, bývalý norský předseda vlády a současný předseda Nobelova výboru, který uděluje výroční ceny za mír, prohlásil, že „zcela uznává,“ že rada má s image problém, a že má v úmyslu se zaměřit na její klíčové aktivity, včetně monitorování spoluúčasti evropských zemí na mučení a inspekci jejích věznic. „Je zázrak, že máme monitorující orgány, které mají právo otevřít brány jakékoliv věznice v Evropě,“ řekl mi. „Dovedete si představit, že by mezinárodnímu orgánu umožnily to samé i Spojené státy?“

Ve chvíli, kdy koaliční vláda stále zápasí s tím, by její nové politiky byly v souladu se závazky na ochranu lidských práv, je síla rady stále zřejmější. Co však bude zapotřebí k tomu, aby tato organizace vyšla k vyvedení organizace z temnot je více neznámé.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma