Výsledky posledního průzkumu PISA zveřejněné 3. prosince naznačují zhoršení výsledků vzdělávání evropských žáků a naopak zlepšení jejich protějšků na dálném východě. Studie, jejímž cílem bylo porovnat úrovně kompetencí žáků ve věku 15 – 16 let ve čtení, matematice a přírodních vědách, mimořádně přísná vůči severským zemím a Francii. Finsko ztratilo své první místo ve prospěch Jižní Koreje a spadlo na šesté místo. Finsko už není „vzdělanostní říší divů“, lituje deník Helsingin Sanomat. Tento finský deník soudí, že ačkoliv tento výsledek

není překvapivý, nikdo doposud nebyl schopen podat věrohodné vysvětlení […] Finové si zvykli věřit ve špičkové vzdělávání učitelů ve Finsku a především na kvalitu základních devítiletých škol.

Podle dánského deníku Jyllands-Posten „to nestačí“:

Máme nejdražší veřejné školy na světě, ale nikde není psáno, že ne budeme mít i nejhloupější populaci na světě. Není tedy důvod neočekávat, že nejdražší školství nebude poskytovat lepší vzdělání a vzdělanější populaci.

Newsletter v češtině

Další dánský deník Berlingske se domnívá, že „je na čase, abychom jakožto západní sociální státy provedly hloubkovou kontrolu vždělávacích systémů“.

Výzkum PISA ve Francii způsobil šok, neboť země se propadla o dvě příčky na 25. místo z 65 zemí. Le Figaro poznamenává, že francouzské školství je „nespravedlivé a neefektivní“:

Prohlubuje se rozdíl mezi dobrými a špatnými žáky […]. Stále jsme umíme vychovat budoucí adepty na Nobelovu cenu za fyziku a medicínu, ale zároveň produkujeme stále víc lajdáků.
Konzervativní deník jako příklad udává Německo, které od roku 2001 „okamžitě zareagovalo“ na výzvu PISA, a jehož výsledky se od té doby zlepšily.
Německý systém školství se tak „stal rovnoprávnější a jeho žáci mají lepší výsledky“, píše s potěšením týdeník Der Spiegel :
Psychický šok je většinou spojen s ochromením, po kterém následuje dezorientace. […] Po nějaké době dojde k pochopení a následně uzdravení – německý systém vzdělávání se právě nachází v tomto bodě. [...] Je na čase, aby výraz šok z výsledků PISA byl nahrazen termínem „pokrok z PISA“.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma