Znepokojivý vzestup ratingových agentur

Agentura Standard & Poor’s zařazením států eurozóny do režimu pozorování s negativním výhledem v předvečer konání summitu Evropské rady jen potvrzuje nárůst neomezené hospodářské síly, která zcela převrátila ustálené demokratické uspořádání, kritizuje nový pořádek list Libération.

Zveřejněno dne 7 prosince 2011 v 13:51

Moc výkonná, zákonodárná, soudní: Politická filosofie říká, že demokratický stát spočívá v oddělení těchto tří mocí a dále v dynamice protiváhy, kterou každá z nich uplatňuje vůči oběma zbývajícím. Moc se díky tomu neomezuje na sebe sama. Hospodářská krize toto staré schéma smetla. Za tři roky, co nás krize provází, nám všechny její význačné epizody a ironický spád neustále připomínají, do jaké míry je už zažité schéma překonané. Nicolas Sarkozy a Angela Merkelová s uspokojením a velkou pompou představí své evropské projekty? O několik hodin později je jedna ratingová agentura naprosto smete a zesměšní, když oznámí přeřazení ratingů zemí eurozóny do režimu pozorování s negativním výhledem.

Základní schéma demokracie tak nahrazuje nové uspořádání sil. Poněkud brutální. Nová moc, hospodářská, bez protiváhy, která by byla schopna ji omezit či regulovat, ovládá všechny ostatní a diktuje si své zákony. Rozložení sil a slabin nebylo nikdy do takové míry zřetelné a politická moc nebyla nikdy do takové míry vyvedena z míry.

Prezidentská kampaň (ve Francii) se bude točit především kolem toho, jak zamaskovat tuto bezradnost politiky a neschopnost jakékoliv efektivní politické akce. Uplynulá tři léta ukázala, že hasiči vyjížděli k požárům vždy se značným zpožděním. Komentátoři se budou zaměřovat na krásu diplomatických obratů a umění kompromisů. Zatímco dnes a zítra se bude hrát o zvládání sociálních dopadů krize.

Protiútok

EU vyšetřuje agentury

„S&P novým šéfem eurozóny,“píše v titulku list La Tribune. Francouzský hospodářský deník informuje, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) nicméně zahájil vyšetřování ohledně chování ratingových agentur.

Unijní agentura pověřená dohledem nad ratingovými agenturami na evropské úrovni vyslala své inspektory do sídel agentur Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch a do několika dalších menších agentur. Toto řízení bylo formálně zahájeno již na začátku listopadu a mělo by probíhat celý prosinec.

Výstupem jejich vyšetřování bude zpráva o metodách práce těchto agentur, která by měla být zveřejněna v dubnu příštího roku.Mluvčí ESMA uvedl, že v případě zjištění porušení pravidel má orgán pravomoc dotyčné agentury pokutovat, pozastavit jejich rating, či jim dokonce odejmout licenci. „Musejí prokázat, že jejich systém udělování ratingu funguje správně, to znamená, že například nedochází ke konfliktu zájmů, a že mají správně nastaveny vnitřní předpisy,“ upřesnil.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma