Niepokojący wzlot agencji ratingowych

Agencja Standard & Poor’s, wziąwszy strefę euro pod obserwację w przeddzień szczytu Rady Europejskiej, dała dowód na to, że wyłoniła się nowa niczym nieograniczona władza ekonomiczna, która zakłóca system demokratyczny, ubolewa Libération.

Opublikowano w dniu 7 grudnia 2011 o 13:51

Wykonawcza, ustawodawcza, sądownicza. Myśl polityczna uczy nas, że demokratyczne państwo jest oparte na podziale tych trzech władz; ale także na mechanizmie wzajemnego powstrzymywania i przeciwwagi, bo wszak żadna władza sama się nie ogranicza.

Wybuch przed trzema laty kryzysu gospodarczego zmiótł ten stary system. Pokazał jak bardzo jest już przestarzały.

No i co z tego, że Nicolas Sarkozy i Angela Merkel ogłaszają, z zadowoleniem i wielką pompą, swoje europejskie projekty? Już kilka godzin później agencja ratingowa zmiata je i ośmiesza, umieszczając strefę euro pod negatywnym nadzorem.

Cel: ukryć bezład, w jakim pogrążona jest polityka

W miejsce założycielskiego schematu demokracji wyłania się teraz nowy brutalny układ sił: nowa władza, o charakterze ekonomicznym, pozbawiona przeciwwagi zdolnej ją ograniczać albo chociaż regulować dominuje nad wszystkimi innymi i dyktuje swoje prawa. Nigdy jeszcze rozkład mocnych i słabych stron nie był tak oczywisty; nigdy jeszcze władza polityczna nie wydawała się tak zbita z tropu.

W kampanii prezydenckiej głównie będzie chodziło o to, aby ukryć bezład, w jakim pogrążona jest polityka, i niemożność jej skutecznego działania: minione trzy lata dobitnie pokazały, że strażacy zawsze gonili za pożarami, ale też zawsze przybywali zbyt późno.

Komentatorzy będą koncentrować się na zgrabności dyplomatycznych posunięć i umiejętności zawierania kompromisów. A tymczasem wszystko rozegra się, dziś i jutro, na polu zarządzania społecznymi skutkami kryzysu.

Kontratak

UE wszczęła śledztwo w sprawie agencji

„S&P, nowy szef strefy euro”, pisze w tytule La Tribune. Ale dziennik donosi również, że ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Rynków i Papierów Wartościowych) wszczęła śledztwo w sprawie agencji ratingowych.

Urząd ten, odpowiedzialny za nadzór nad agencjami ratingowymi działającymi w Europie, skierował swoich inspektorów do biur Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch oraz do kilku mniejszych firm z tej samej branży. Postępowanie wszczęte na początku listopada potrwa jeszcze przez cały grudzień.

Śledztwo to ma się zakończyć opublikowaniem raportu w sprawie metod pracy tych placówek i zostanie on ogłoszony w kwietniu przyszłego roku. Rzecznik prasowy ESMA oświadczył, że jeśli okaże się, że doszło do naruszenia prawa, Urząd będzie miał możliwość ukarania winnych oraz zawieszenia notowań tych agencji, które mają coś na sumieniu, a to oznacza pozbawienie ich licencji. „Muszą one udowodnić, że ich procedury ratingowe są zdrowe, że nie wchodzą w grę konflikty interesów oraz że posiadają stosowny wewnętrzny regulamin”, wyjaśnił dziennik.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat