Cover

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny postanowił 23 kwietnia nałożyć na władze obowiązek dokonania ścisłego rozdzielenia pracy policji od pracy służb informacyjnych.

Trybunał z siedzibą w Karlsruhe uważa, że wymiana danych między Federalnym Urzędem Ochrony Konstytucji, służbami informacyjnymi, kontrwywiadem wojskowym i policją stanowi „wyjątkowo poważne naruszenie praw osób, których ona dotyczy. Dlatego może być ona stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach”.

Sędziowie zaaprobowali jednak kartotekę „antyterrorystyczną”, chociaż uznali za niezgodne z Konstytucją dane dotyczące kontaktów służb specjalnych. W założonej w 2006 r. kartotece zgromadzone są dane 18 000 potencjalnych terrorystów dostarczone przez 36 służb informacyjnych.