Cover

„Szwajcaria i Stany Zjednoczone doszły wreszcie do porozumienia”, donosi Le Temps dzień po tym, jak Rada Federalna dała zielone światło dla zaproponowanego przez Waszyngton rozwiązania, które ma pozwolić szwajcarskim bankom uregulować relacje z amerykańskim fiskusem.

Dziennik zwraca uwagę, że

Warunki, do których szwajcarskie instytucje finansowe będą musiały się dostosować i przede wszystkim wysokość grzywien, jakie będą musiały one zapłacić, będą ujawnione dopiero z chwilą mającego nastąpić wkrótce podpisania przez oba kraje wspólnej deklaracji.

Jak podkreśla Le Temps,

perspektywa ewentualnego obłożenia grzywnami niektórych banków zmniejsza nieco poczucie ulgi, jakie mimo wszystko zapanowało po tym, gdy zarysowała się szansa na rozwiązanie kończące ponaddwuletni okres napięć między dwoma krajami.