Cover

Szwajcarscy wyborcy zagłosowali przeciwko trzem propozycjom, które zostały im przedłożone w referendum 24 listopada. 60,5% wyborców sprzeciwiło się podwyżce cen winiety na autostrady, która miała wzrosnąć do 100 franków szwajcarskich (81,30 euro) z obecnych 40.

58,5% głosujących opowiedziało się również przeciw pomysłowi Unii Demokratycznej Centrum (populistyczna prawica) ujednolicenia zwolnień podatkowych dla rodziców, którzy sami zajmują się swoimi dziećmi oraz tych, którzy płacą za opiekę nad dziećmi.

Wreszcie 65,3% obywateli nie zgodziło się na ograniczenie najwyższych wynagrodzeń, czego domagali się młodzi socjaliści. Le Temps stwierdza, że

Szwajcarzy nie chcieli wprowadzić państwowej kontroli, która byłaby iluzoryczna i byłaby niekompatybilna z duchem państwa liberalnego.