Těžební plošina Deepwater Horizon den po explozi 21. dubna 2010.

Vezměme ropnou Bastilu útokem!

Nikdo neví, kdy se nám katastrofu u pobřeží Louisiany podaří překonat. Právě z tohoto důvodu se musíme obrátit ke sluneční energii a provést energetickou revoluci, domnívá se německý sociolog Ulrich Beck.

Zveřejněno dne 14 července 2010 v 11:23
Těžební plošina Deepwater Horizon den po explozi 21. dubna 2010.

Proč, ve chvíli kdy čelíme ropné skvrně způsobené výbuchem na těžební plošině Deepwater Horizon, jedné z největších ekologických katastrof v dějinách Spojených států, nejsme svědky útoku proti ekologické Bastile velkých ropných společností? Proč nereagujeme na ty nejurgentnější problémy naší doby — ekologickou krizi a klimatické změny — se stejnou energií, stejným idealismem a stejným demokratickým duchem, jako na někdejší tragédie bídy, tyranie a války? Stav ropného průmyslu připomíná starý režim chvíli před svým pádem.

Katastrofa v Mexickém zálivu má mnoho podob. Je zde šlendrián a lhostejnost BP. Ale rovněž i selhání státního dozoru. Dnes je příliš jednoduché pouštět se pouze do BP. Deepwater Horizon je symbolem ostudné porážky světového pokusu o model růstu, který stojí na těžbě pevných paliv. Nikdo nemůže říct, že to nevěděl. Je tomu už 200 let co stroje a motory pohání oheň a pára. Mezitím však vyrostla celá generace, která si uvědomuje, že průmysl, který staví na pevných palivech, si pod sebou podřezává větev.

Je to už více než sto let, co Max Weber předpověděl tento konec ropného kapitalismu se slovy: „Dokud se nespálí poslední metrák pevného paliva.“ Proč současný svět, ve kterém slunce každý den poskytuje několikanásobně více energie, než potřebuje zcela zdarma a bez námahy, by se měl smířit s ropnými skvrnami v hloubce 1 500 metrů, které hubí veškerý život? Právě teď potřebujeme oslavovanou inovativní moc kapitálu a utopický entuziasmus inženýrů. „Překovejme meče v pluhy!“ Tak znělo heslo pacifistického hnutí. Heslo hnutí ekologického zní: přeměňme pouště ve zdroje solární energie!

Vyhlásit válku BP nepomůže

Kvůli této dlouhotrvající katastrofě, která ohrožuje bezpečnost amerického obyvatelstva stejně jako kvůli vlastnímu politickému přežití, prezident Obama vyhlásil tomuto temnému nepříteli z hlubin „válku“. Avšak vojenské myšlení nám nepomůže, protože ta největší nebezpečí neplynou ve světové společnosti rizika z vnějšku, od nepřátelských států, ale od vedlejších hospodářských, vědeckých a politických rozhodnutí. Co má tedy „nejvyšší velitel“ v plánu? Vypravit flotilu ponorek, aby místo úniku ropy torpédovaly? Měl ve své „válce proti přetékající ropě“ Obama prohlásit, že zodpovědnost nese Velká Británie, jakožto domnělá země původu, stejně jako George Bush ml. kdysi za „války proti terorismu“ označil státy, které měly údajně podporovat teroristické sítě operující na světové úrovni.

Ostatně je tomu už dlouho, co i „BP“ dohnal osud globalizace. „British Petroleum“ není britská firma. V roce 1998 totiž skupina uskutečnila fúzi s americkým ropným obrem Amoco a při této příležitosti vzhledem k rostoucímu ekologickému uvědomění si skupina zakázala adjektivum „britský“, aby jej nahradila malým klíčovým slovem, který je synonymem zelené naděje, „beyond“ („kromě“ či „více“). Od té doby tak písmena BP mají znamenat „Beyond Petroleum“, více než ropa. Kdo si myslí, že tímto způsobem „British“ Petroleum nachytal při činu, by měl vědět, že se ve skutečnosti jedná o skupinu, která patří i Američanům, jejíž těžební plošinu postavili Korejci a která podává své daňové přiznání na ministerstvu financí Helvetské konfederace v Bernu („BP“ tak vlastně znamená i „Bern Petroleum“).

Nová éra Beyond Petroleum

Stejně jako byla jaderná katastrofa v Černobylu prezentována jako selhání „komunistického“ reaktoru, Deepwater Horizon je kladen za vinu zemi, se kterou se dříve Spojené státy těšily „zvláštních vztahů“. Nejvyšší velitel největší vojenské velmoci světa potřebuje — podle svých vlastních slov — „někomu nakopat zadek.“

Poválečná prosperita na západě vytvořila potřebné podmínky k tomu, aby se objevilo ekologické povědomí. Tyto podmínky však musí dále plodit další podmínky nutné k prosperitě v rozvojových zemích. Tyto země přijmou udržitelnou politiku a bohaté země tak budou investovat do jejich rozvoje a přijmu tak novou vizi bohatství a růstu. Čína, Indie, Brazílie a africké země nikdy nekývnou na žádný mezinárodní přístup, který by se pokoušel nastavit omezení jejich hospodářského rozvoje — a je tomu tak správně!

Musí se ekologická politika omezovat na světový obchod s odpustky za uhlíkové hříchy? Anebo by měla spíše ztělesňovat odvahu vymýšlet a realizovat nový proud ve prospěch solární energie, kde prosperita není ekologickým hříchem a kde všechno, od krav až po elektrické kartáčky na zuby, bude souzena podle své bilance CO2 ? Obama ke svému národu a světu slavnostně prohlásil: „Nadešel čas přijmout čistější zdroje energie.“ Takto by mohl začít útok na „Bastilu petroleje“ (BP), abychom se započali novoéru, takovou, která bude více než ropou, „Beyond Petroleum“ (BP).

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma