Nieuws Duurzame energie
Een zonnecentrale die door het Duitse Siemens is gebouwd in de Mojavewoestijn (Verenigde Staten) (Worklife Siemens)

Maak klimaattechnologie voor alle landen toegankelijk

Laat arme landen geen dure nieuwe windmolens kopen van geïndustrialiseerde landen. Geef ze de mogelijkheid om ze zelf te bouwen, stellen Menno van der Veen en Bram de Jonge. Dat is eerlijker en beter voor het milieu.

Gepubliceerd op 12 januari 2010 om 15:14
Een zonnecentrale die door het Duitse Siemens is gebouwd in de Mojavewoestijn (Verenigde Staten) (Worklife Siemens)

Het is niet gelukt om op de klimaattop in Kopenhagen tot een akkoord te komen. Dat is jammer, maar zeker zo spijtig is dat er geen afspraken zijn gemaakt om te komen tot technologieoverdracht: het vrijgeven van patenten op het gebied van klimaattechnieken aan de armere landen. Deze zijn vooral in het bezit van de VS, Japan en Duitsland.

Goede technieken op het gebied van zonne-energie, windenergie, CO2-opslag en (tweede generatie) biobrandstoffen zouden beter niet geoctrooieerd kunnen worden, maar worden vrijgegeven: uiteindelijk profiteert de hele wereld ervan. Daarnaast ondervinden ontwikkelingslanden wel de lasten van klimaatverandering, maar niet de lusten van een ontwikkelde economie.

Maar de geïndustrialiseerde landen weigeren om hun technologie af te dragen. Dit leidde in de aanloop naar Kopenhagen tot het zogeheten Bali-actieplan waaruit een werkgroep voortkwam die voorstellen deed om landen te dwingen om hun technologie over te dragen. Maar de EU en de VS hebben er weinig zin in om India en China met hun technologieën verder in het zadel te helpen.

Het bedrag van 100 miljard dollar dat vanaf 2020 aan de armste landen zal worden gegeven om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden, moet dan ook met enig wantrouwen worden bekeken. Als daar geen technologieoverdracht bij hoort, komen die voorstellen neer op een verkapte vorm van het steunen van de eigen industrieën. Er wordt geld gegeven aan ontwikkelingslanden waarmee zij in de industrielanden de technologie kopen.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Bedrijven hebben er soms belang bij niets te doen met hun nieuwste kennis

Een bezwaar tegen het weggeven van technologie zou zijn dat er anders niets aan kostbaar onderzoek te verdienen valt. Maar het is de vraag of het huidige systeem er werkelijk toe leidt dat er op de meest efficiënte wijze onderzoek wordt gedaan. Bedrijven hebben er soms belang bij om niets te doen met de nieuwste kennis, omdat een eerdere (inferieure) uitvinding zijn geld nog niet heeft opgebracht.

Een oplossing die het verdient om verder over na te denken, is een klimaatfonds dat geen geld geeft aan ontwikkelingslanden om windturbines en zonnecellen te kopen, maar dat bedrijven over de hele wereld een bonus uitkeert die wordt gekoppeld aan de impact van hun technologie op de bestrijding van klimaatverandering. Die bonus wordt groter naarmate de impact van de technologie groter wordt.

Eigen aan die oplossing is dat ze prikkels inbouwt om het klimaatprobleem op wereldschaal te benaderen, terwijl er met onderzoek nog steeds winst valt te behalen. Soevereine naties denken allereerst aan zichzelf en bedrijven willen geld verdienen. Dat zijn belangrijke afwegingen. Maar er staat een groter belang tegenover: het bestrijden van klimaatverandering. En daar is het toch allemaal om te doen.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp