Zpráva Obnovitelné zdroje energie
Věž solární elektrárny ve španělské Sevile, největší v Evropě (AFP)

Patent si necháme

V boji proti klimatickým změnám by bylo lepší usnadnit rozvojovým zemím přístup k technologiím, než jim poskytovat finance. Tento postoj hájí dva nizozemští vědci.

Zveřejněno dne 12 ledna 2010 v 14:59
Věž solární elektrárny ve španělské Sevile, největší v Evropě (AFP)

Kodaňská konference o klimatu nevyústila v dohodu. Je to škoda, ale stejně tak je politováníhodné, že nebyla uzavřena žádná dohoda týkající se transferu technologií: uvolnění patentů v oblasti klimatických technik ve prospěch chudých zemí. Tyto patenty vlastní zejména Spojené státy, Japonsko a Německo. Bylo by lepší, kdyby dobré technologie v oblasti sluneční energie, větrné energie, skladování CO2 a biopaliv (druhé generace) nepodléhaly patentům a byly osvobozeny, protože koneckonců přinášejí užitek všem. Rozvojové země ostatně musejí snášet nevýhody globálního oteplování, aniž by těžily z výhod rozvinuté ekonomiky.

Průmyslové země ale transfer technologií odmítají. To vedlo v době příprav kodaňského summitu k vytvoření tak zvaného akčního plánu z Bali, z něhož vzešla pracovní skupina, na základě jejíchž návrhů měly být země k trasferu technologií donuceny. Evropská unie a Spojené státy ale příliš nespěchají, aby Indii a Číně pomohly proces nastartovat. Na částku 100 miliard dolarů, která bude od roku 2020 přidělena nejchudším zemím na boj s důsledky klimatických změn, tedy musíme pohlížet s jistou nedůvěrou. Pokud ji nebude provázet přenos technologií, budou tyto návrhy představovat jen maskovanou podporu pro náš vlastní průmysl. Rozvojové země dostanou peníze na nákup technologií v průmyslových zemích. Námitkou proti transferu technologií by mohlo být to, že se drahým výzkumem nic nevydělá. Umožňuje ale současný systém vést výzkum tím nejefektivnějším způsobem? Můžeme konstatovat, že podniky leckdy v případech, kdy předchozí vynález (nižší kvality) ještě nebyl rentabilizován, znalosti v novějších oblastech nerozvíjejí.

Klimatický fond, který rozvojovým zemím nedává peníze na nákup větrných turbín a solárních buněk, ale místo toho poskytuje podnikům z celého světa bonus spojený s vlivem jejich technologií na boj proti klimatickým změnám, je řešením, které si zasluhuje pozornost. Hodnota tohoto bonusu by byla úměrná pozitivnímu dopadu technologie na klima. Řešení se vyznačuje tím, že podněcuje k uvažování o problému klimatu v planetárním měřítku a zároveň umožňuje nadále těžit z výzkumu. Suverénní státy mají tendenci myslet předně na sebe a podniky chtějí především vydělávat. To je důležité si uvědomit. Naproti tomu ale stojí důležitá věc: boj proti klimatickým změnám. A o ten tu přece jde.

Newsletter v češtině

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma